Životný cyklus Tlačiť
Sú navzájom prepojené štádiá systému výrobku od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu výrobku až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie.