Životné prostredie Tlačiť
Je prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy a funkcie živých organizmov. Je to všetko, čo človeka v jeho živote obklopuje.