Anketa

Triedite biologický odpad?
 
Uvedenie obalu na trh PDF Tlačiť E-mail
Okamih, keď obal prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia.