Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

Technológia výroby s minimálnym množstvom odpadu a maximálne efektívnym výrobným postupom.
Predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
Rozklad odpadov mikroorganizmami alebo látkami biologického pôvodu.
Variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy.
Veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a...
Súborné pôsobenie mikroorganizmov v pôde, ktoré je ovplyvnené mnohými fyzikálno – chemickými podmienkami.
Použitie prirodzených nepriateľov škodcov k ich regulácií.
Rýchlosť, s ktorou sa kyslík stráca zo vzorky vody, miera deoxidačnej schopnosti vody, bežne používaná ako jednotka kvality odpadovej vody.
Zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvo.
Je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 2


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved