Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, sa môže považovať za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak sú splnené tieto podmienky: a) ďalšie používanie...
Označenie pre faktory pôsobiace zvonku, v ekológii ide o všetky fyzikálne a chemické vlastnosti prostredia a tiež o organizmy pôsobiace na iné.Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved