Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

Je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.
Je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
Organizmus, ktorý je schopný samostatnej výživy; žije na určitom mieste, ktoré mu poskytuje podmienky vhodné pre život. Navzájom podobné jedince patria do jedného druhu.
Regulácia koncentrácie solí v bunkách a telesných tekutinách.
Regulácia koncentrácie solí v bunkách a telesných tekutinách.
Tendencia vody prechádzať cez polopriepustnú membránu do roztoku.
107. Osmóza
Difúzia vody cez polopriepustnú membránu.
Ozónová vrstva ozón, trojatómová molekula kyslíka O3, je z ekologického hľadiska najvýznamnejšia súčasť atmosféry, pretože má vysokú absorpciu ultrafialového žiarenia. Je to nestály, charakteristicky páchnuci plyn so silnými...
109. Pedosféra
Najvrchnejšia časť zemskej kôry (litosféry) pretvorená pôsobením pôdotvorných procesov; je to súbor všetkých pôd na zemskom povrchu predstavujúcich pôdny príkrov; tvorí pôdne prostredie pre živé organizmy. Pôda je základným...
110. pH
Hodnota udávajúca kyslosť na stupnici 1 až 7 alebo zásaditosť na stupnici 7 až 14. Je to záporná hodnota dekadického logaritmu koncentrácie vodíkových iónov.

<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 Dopredu > Koniec >>
Stránka 11 z 17


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2023 - All rights reserved