Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

Štúdium premien veľkosti a hustoty populácie v čase a priestore a zároveň faktorov, ktoré takéto premeny vyvolávajú.
Ekologická disciplína, skúmajúca spoločenstvá z hľadiska toku energie.
Veda zaoberajúca sa zámernou kolonizáciou a rekultiváciou opusteného priestoru vzniknutého najmä vplyvom ťažkého poškodenia rôznou činnosťou, napríklad baníctvom, ukladaním odpadov a poľnohospodárskym využívaním.
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.
Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.
Základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oň.
Predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat, priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo-udržateľné poľnohospodárstvo. Využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné...
Je prírodný celok, ktorý zahŕňa všetky organizmy na určitom mieste a určitom čase (spoločenstvo) v interakcii s fyzikálnymi faktormi a prejavuje sa výraznou štruktúrou energetických a trofických väzieb. Ekosystémom je každý...
Sú elektrozariadenia (Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole azariadenia na výrobu, prenos ameranie takého prúdu apoľa, ktoré patria do...
Je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 5 z 17


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved