Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

51. Emisia
Priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov zariadenia do ovzdušia, vody alebo pôdy.
52. Emisie
Exhaláty, plynné, kvapalné a tuhé látky, dostávajúce sa do atmosféry zo vzdialených zdrojov znečisťovania ovzdušia do miest negatívneho pôsobenia týchto látok. Spolu s imisiami (exhalátmi miestneho pôvodu) sú exhalátmi...
Je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.
Človek, ktorý skúma životné prostredie človeka.
Náuka o životnom prostredí človeka alebo techonológia životného prostredia.
(z angl. environment = prostredie, životné prostredie) je komplexná veda o životnom prostredí, ktorá sa zaoberá problematikou životného prostredia (hlavne jeho ochranou a tvorbou). Opiera sa o poznatky vedného odboru ekológia.
Vnímanie stavu životného prostredia a tomu zodpovedajúce konanie človeka v jeho prospech.
pod týmto pojmom rozumieme poznatky a informácie: a. aktuálnom stave životného prostredia, b. o environmentálnych problémoch, c. o ekologických a environmentálnych trendoch, a tiež d. o tradíciách týkajúcich sa otázok životného...
Vzťahujúci sa na životné prostredie.
pod eutrofizáciou rozumieme obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu biologickej...

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 6 z 17


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2023 - All rights reserved