Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

61. Exhaláty
Plyny. Pary a tuhé častice unikajúce do ovzdušia.
62. Faktor
Niečo, čo má vplyv na niečo iné.
Využívanie slnečnej energie k premene CO2 a vody na sacharidy.
64. Gén
Jednotka dedičného materiálu - dedičný faktor.
Akákoľvek zmena v genetickom zložení organizmu spôsobená inými umelými prostriedkami než jednoduchým umelým výberom, ku ktorému v prírode obyčajne nedochádza. Napríklad zavedenie génu jedného druhu do druhu iného.
Sféra planéty Zem logicky zahŕňa aj živú zložku planéty.
Príroda v dôsledku nadmerného čerpania prírodných zdrojov z prírodného bohatstva a intenzívneho, neúnosného zaťažovania produktmi ekonomických činností postupne znižuje až stráca produkčnú, asimilačnú a disimilačnú...
Udržiavanie relatívne konštantných vnútorných podmienok pri kolísaní podmienok vonkajších.
Počet jedincov v populácii na jednotku plochy, prípadne na “jednotku objemu”, “na list” alebo na akúkoľvek inú vhodnú jednotku.
Je vodný obal Zeme, z ktorého asi 96 % tvorí zemský oceán a zvyšok sú ľadovce, rieky, jazerá a voda pod zemou. Zásoby sladkej vody predstavujú len necelé 3 % z celkového množstva vody a z toho viac ako 3 sú viazané vo forme večného...

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 7 z 17


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2023 - All rights reserved