Batérie a akumulátory PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Batérie a akumulátory
Metodický postup
Celý článok

     Ešte predtým, ako vznikol na Zemi život, existovala elektrina v podobe bleskov na nebi . Bola známa už starým Grékom (Táles z Milétu, 600 p. n. l.), ktorí pozorovali, že skamenený jantár pri trení kožušinou priťahuje ľahké objekty, napríklad perie či slamu. Tento jav ostal záhadou viac ako 2000 rokov, až kým reakciu jantáru a magnetov nepreskúmal koncom 16. storočia dvorný fyzik anglickej kráľovnej Alžbety I. Dr. William Gilbert. Práve on ako prvý použil slovo elektrina (jantár sa po grécky povie elektron).
     Galvanický článok dostal svoj názov podľa talianskeho lekára a prírodovedca Luigiho Galvaniho, ktorý v roku 1780 pri pitvaní žabích stehienok spozoroval ich zášklby po dotyku dvoch rozdielnych kovových predmetov na rôzne konce nervov, podobné zášklbom vyvolávaným elektrickým nábojom. Tento jav správne vysvetlil taliansky fyzik Alessandro Volta, a to vznikom elektrického napätia medzi dvoma kovmi (nástrojom a kovovým podkladom) vodivo prepojenými elektrolytom (obsiahnutých v bunkách), ktorý v r. 1799-1800 vynašiel prvú batériu (elektrochemický článok obr.1). Podľa neho bola pomenovaná jednotka elektrického napätia – volt.Obr.1 Zloženie galvanického článku

     Na základe týchto úvah zostavil článok skladajúci sa z medenej a zinkovej elektródy ponorenej do roztoku kyseliny sírovej. Voltov článok dával napätie približne 1 V a stal sa prvým zdrojom stáleho elektrického prúdu.
     Vie si niekto v súčasnosti predstaviť život bez elektrickej energie? Asi nie. A už vôbec nie tí, ktorých život je od nej závislý.
     S existenciou elektrickej energie súvisí aj výroba a vývoj elektrických spotrebičov. Elektrické spotrebiče rozdeľujeme na stacionárne a mobilné. Práve pri mobilných elektrospotrebičoch je potrebné zabezpečiť prísun elektrickej energie pomocou batérií a akumulátorov.

     Základné rozdelenie batérií je znázornené v tab.1 a tab.2.
Jednorázové články primárne:

Názov článku

Použitý materiál elektród

Elektrolyt

Voltov článok

Meď a zinok

Kyselina sírová

Suchý článok

Burel a zinok

Salmiak

Alkalický článok

Burel a zinok

Hydroxid draselný

Zinkovo-strieborný článok

Striebro a zinok

Hydroxid draselný

Lítiový článok

Burel a lítium

Hydroxid draselný


Tab.1 Jednorázové články primárne

Názov článku

Použitý materiál elektród

Elektrolyt

Olovený akumulátor

Oxid olovnatá a olovo

Kyselina sírová

Niklovo-oceľový akumulátor

Nikel a oceľ

Hydroxid draselný

Niklovo - kadmiový alkalický akumulátor

Nikel a kadmium

Hydroxid draselný

Niklovo-vodíkový alkalický akumulátor

Nikel a vodík

Hydroxid draselný

Tab.2 Nabíjacie články sekundárne

     NiCd (Nickel Cadmium) – je to najstaršia a v súčasnosti najmenej používaná technológia. Takéto batérie nemajú tzv. pamäťový efekt (Memory Effect) a dochádza k strate pamäti. NiCd batérie majú tiež komplikované chemické zloženie, pretože obsahujú ťažké kovy, ktoré nemôžu byť uskladnené na skládkach.
     NiMH (Nickel Metal Hydride) - sú menej náchylné k tzv. strate pamäti (Memory Effect) a majú omnoho lepší pomer výkonu k hmotnosti než NiCd. Tieto sú běžne používané.
     Li-ion (Lithiovy Ion) - Tieto sa stávajú dominantnou technológiou, za čo môžeme ďakovať pomeru jeho výkonu k hmotnosti. Je to dôležité pri mobilných zariadeniach, kde sa dnes súperi medzi výrobcami vo veľkosti a hmotnosti. Li-ion batéria nepodlieha tzv. strate pamäti. Tieto batérie majú tendenciu rýchlejšie sa vybiť pri konci ich životnosti. V tomto prípade je potrebné batériu vymeniť.