Šatstvo PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Šatstvo
Metodický postup separácie
Celý článok
    
     Obyvatelia produkujú zmesový komunálny odpad, ktorý okrem obalových materiálov, ktoré sú súčasťou výrobkov obsahuje aj veci určené k osobnej spotrebe. Je to oblečenie, ktoré je súčasťou nášho každodenného života a po opotrebovaní sa stáva odpadom. Medzi túto komoditu patrí šatstvo, ktoré slúži pre obyvateľov na rôzne účely.
     Miera opotrebovania je veľmi rôznorodá. Záleží od nás, z akého uhla pohľadu sa na už nepotrebnú vec pozeráme. Častokrát sa stretávame s obyvateľmi, ktorým pre nás už nepotrebné veci ešte niekoľko rokov poslúžia.
     Produkcia odpadu aj napriek tomu neustále rastie.
     Spomenieme ešte jednotlivé druhy šatstva, ktoré patria do tejto skupiny komodít. Šatstvo predstavuje celý rad oblečenia. Môžem si uviesť príklady od hlavy až po päty. Čiapky, klobúky, šatky, šále, tielka, nátelníky, tričká, mikiny, košele, vetrovky, rukavice, spodné prádlo, nohavice, ponožky.

     Uvedieme si príklady štyroch skupín obyvateľov s rôznou životnou úrovňou, ktoré majú vplyv na dĺžku používania šatstva a na produkciu odpadu.

     Prvú skupiny tvoria obyvatelia, ktorým nerobí problém kupovať si nové veci pravidelne, netrápia ich finančné problémy. Neustály prísun nových vecí má za následok vznik neustálej produkcie už nepotrebných vecí. Nepotrebné veci neznamenajú, že sa už nedajú použiť. Tu skôr ide o akýsi imidž, alebo nezaostávať módnym trendom. Pri prechádzke mestom, prechádzajú len tak obchodmi, ktoré ponúkajú stále nové módne hity. Bez pohľadu na to, či je alebo nie je potrebné danú vec kúpiť, kúpia si ju, aj keď ju oblečú len raz. V tom množstve šatstva sa niektoré nové veci stratia a keď ich objavia, tak už sú nemoderné a ani si ich neoblečú. Výsledok je taký, že sa nová vec stáva odpadom.
    
     Druhú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí si kupujú neustále nové veci bez toho, aby niektoré nezničené veci mohli používať naďalej. Ako príklad môžeme uviesť rodiny, ktoré majú viac ako jedno dieťa a pre každé dieťa kupujú neustále nové veci. To znamená, že nepoužívajú oblečenie od starších detí pre mladšie. Predĺžili by tým životnosť ešte nezničených vecí a ušetrili by finančné prostriedky.

     Tretiu skupinu tvoria obyvatelia, ktorí sú veľmi radi, že si môžu sem tam niečo nové kúpiť. Je to skupina, ktorá si nekupuje drahé veci a vie si ich vážiť, pretože keď si ich za krátku dobu zničia, nebudú si môcť v najbližšej dobe kúpiť novú. Tu sa nachádzajú obyvatelia, ktorí využívajú oblečenie z generácii na generáciu. Príkladom môže byť rodinka, ktorá má synov a dcéry medzi ktorými je jeden alebo dvojročný rozdiel. Práve tu sa používa oblečenie, ktoré nie je zničené od starších detí pre tie mladšie.

     Ako poslednú skupinu uvedieme obyvateľov, ktorí sú odkázaní len na používané oblečenie. Tu môžeme zaradiť aj rómskych spoluobčanov, ktorí odkupujú používané šatstvo od rodín, ktorí sa chcú zbaviť nepotrebných vecí, alebo vyhľadávajú rôzne možnosti, ako sa k takýmto veciam dostať, napr. kontajnery obr.1.  Obr.1 Spoluobčania pri hľadaní užitočných vecí v zbernej nádobe

     Na produkciu odpadu týchto komodít majú značný vplyv aj obchodné reťazce, ktoré regulovaním cien ovplyvňujú svoj odbyt. Príkladom toho môže byť 50% a niekedy aj 70% zníženie cien. Obyvatelia, ktorí neboli ochotní zaplatiť za tovar, alebo neboli nútení si ho kúpiť, tak po znížení cien si tovar kúpia, či ho potrebujú alebo nie. Jedným z ďalších príčin produkovania odpadového šatstva je vznik obchodov s opotrebovaným šatstvom. Sú to tzv. SECON HANDY, alebo ľudovo povedané SEKÁČ (obr.2), alebo lacný textil (obr.3).

                      

Obr.2 Sekáč


Obr.3 Lacný textil

     V takýchto obchodoch si môžu obyvatelia zakúpiť opotrebovaný, ale niekedy aj nový tovar. Obchody sú zdrojom pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť kupovať nové veci. Sú doslova odkázaní na takéto obchodné reťazce. Veci je možné zakúpiť doslova za niekoľko centov. Dôvodom je to, že obchodníci nakupujú dovážaný tovar zo zahraničia na kilogramy a predávajú ho na kusy.