Označovanie výrobkov a obalov - Značky na označovanie obalov PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Označovanie výrobkov a obalov
Označovanie obalov v SR
Značky na označovanie obalov
Označovanie nebezpečného odpadu
Celý článok
   
Značky na označovanie obalov

Značka, ktorá znamená, že obal možno zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.
Napríklad:

alt


Uvedené označenie znamená, že obal je možné zhodnotiť a, že obal je vyrobený z Polypropylénu.

Označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený

 

Materiály z plastov

Materiál 

 Písomný znak

 Číselný znak

Polyetyléntereftalát

PET

1

Polyetylén vysokej hustoty

HDPE

2

Polyvinylchlorid

PVC

3

Polyetylén nízkej hustoty

LDPE

4

Polypropylén

PP

5

Polystyrén

PS

6
alt

 Materiály z papiera a lepenky

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Vlnitá lepenka

PAP

20

Hladká lepenka

PAP

21

Papier

PAP

22alt
              

Materiály z kovov

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Oceľ

FE

40

Hliník

ALU

41


alt

Materiály z dreva

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Drevo

FOR

50

Korok

FOR

51alt


Materiály z textilu

Materiál 

Písomný znak

Číselný znak

Bavlna

TEX

60

Vrecovina, juta

TEX

61alt

 Materiály zo skla

Materiál

Písomný znak

Číselný znak

Bezfarebné sklo

GL

70

Zelené sklo

GL

71

Hnedé sklo

GL

72


alt

Kompozity  Písomný znak: C

Materiál 

Číselný znak

Papier a lepenka/rôzne kovy

80

Papier a lepenka/plasty

81

Papier a lepenka/hliník

82

Papier a lepenka/cínový plech

83

Papier a lepenka/plasty/hliník

84

Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech

86

Plasty/hliník

90

Plasty/cínový plech

91

Plasty/rôzne kovy

92

Sklo/plasty

95

Sklo/hliník

96

Sklo/cínový plech

97

Sklo/rôzne kovy

98Obal zložený z viacerých rôznych materiálov, ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit.
Kompozity sa označujú písomným znakom C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje.


Napríklad obal z vrstevných materiálov – nápojový obal (škatuľa na džús): hlavnou zložkou je papier (PAP), ďalej vrstva polyetylénu (PE) a vrstva hliníka (ALU) – označenie bude C/PAP.


alt


Značka, ktorá znamená, že obal je potrebné dať po použití do zbernej nádoby, smetného koša:

 

alt