Fotografie PDF Tlačiť E-mail
V prípade, že ste odhalili čiernu skládku, odfoťte ju! Fotografie zverejnite na mestskej/obecnej tabuli, internete, v novinách. Upresnite miesto čiernej skládky a tiež opíšte, čo obsahovala, ako a čo mohlo jej dlhodobý rozklad ovplyvniť. Nezabudnite aj na fotografie po odstránení takejto skládky.

Hovorí sa,

„Niekedy je lepšie vidieť ako počuť.“ My doplníme „Aby sa občania prebrali a začali si  prírodu vážiť.

      Nie je nič lepšie ako ukázať občanom, že v prvom rade Vám záleží na ochrane životného prostredia.