Kalendár PDF Tlačiť E-mail
     Mestá a obce, ktoré vydávajú kalendáre, majú príležitosť upriamiť pozornosť občanov na presné termíny zvozu jednotlivých komodít komunálneho odpadu. Pri návrhu kalendára začleňte do jednotlivých mesiacov presné dátumy a miesta ich zvozu. Občania pri prechádzaní a hľadaní dátumov narodenín, menín, sviatkov, budú pravidelne informovaní o dátume, kedy bude mesto/obec vykonávať napr. zber elektroodpadu alebo veľkoobjemového odpadu.