Používanie miestnej tlače PDF Tlačiť E-mail

Používanie miestnej tlače využíva na zvýšenie povedomia 38 % samospráv.

Snažte sa pri každom vydaní mestských novín vyhradiť priestor pre informácie o separovaní komunálneho odpadu. Nemala by chýbať tabuľka množstiev vyseparovaných komodít, informácia o znižovaní množstva zmesového komunálneho odpadu.

Môžete uvádzať zoznam mien, alebo len čísiel domov, ktoré sa najviac zapájajú do separácie, a naopak, hlavne tých, ktorí neseparujú komunálny odpad.

Pri používaní mestskej tlače by urobila dobrý dojem informácia:

„Noviny, ktoré práve čítate a prostredníctvom ktorých Vám prinášame informácie týkajúce sa Nášho/Našej mesta/obce, sú vyrobené z recyklovaného papiera, ktorý ste Vy vyseparovali.

ĎAKUJEME VÁM !!!“      Mestá/obce, ktoré vydávajú pravidelné týždenníky, alebo mesačníky majú možnosť informovať občanov o termínoch zvozu a presných miestach. Pri každej komodite uvádzajte, čo sa môže a čo nemôže umiestňovať do pripravených zberných kontajnerov. Pokiaľ patríte medzi tých, ktorý vydávajú takéto noviny vyčleňte si jednu stranu a informujte občanov.

     Tí, ktorí plánujete vydávať mestské/obecné noviny nezabudnite na takúto možnosť informácie. V rámci iných zaujímavosti, ktoré sa stali vo vašom regióne, alebo niečo nové plánujete, informujte občanov o stave odpadového hospodárstva. Pravidelná informovanosť a usmernenie je kľúčom k čistej a zdravšej prírode.