Zberné miesta PDF Tlačiť E-mail

Snaha o zavedenie separovaného zberu je spojená aj so zmenšovaním objemu separovaných obalov. Samosprávy pre zvýšenie povedomia v tejto oblasti môžu použiť na zberných miestach lisy na PET fľaše  (na obrázku).

Ide o ručný mechanický lis vhodný na zlisovanie 0,5 litrových nápojových plechoviek na 10-20% pôvodného objemu a 0,5  litrových PET fliaš na 30% pôvodného objemu.
Jeho použitím sa značne znížia priestorové nároky na uskladnenie upotrebených plechoviek a fliaš, poplatky za odvoz smetí a vytvoria sa vhodné podmienky na separovaný zber druhotných surovín.

alt

 Lis na PET fľaše a kovové obaly

Môže sa vybudovať nosný stĺp, na ktorom bude pripevnený lis a občania budú upovedomení o tom, aby sa netrápili so zmenšovaním v domácnosti, ale po príchode k zberným nádobám majú k dispozícii lis, ktorým objem zmenšia za pár sekúnd a bez námahy. To môže mať na občanov pozitívny vplyv.
Samospráva tým preukáže svoj vážny záujem o separovanie komunálnych odpadov. Nebude to len nutné umiestnenie farbených zberných nádob a nič viac. Tým preukáže, že jej ide o to, ako čo najviac uľahčiť vynaložené úsilie pri separovaní. Na druhej strane, záleží na občanoch, ako dlho bude taký lis k dispozícii po  fyzickej a funkčnej stránke.

Ako sme videli pri informačných tabuľkách, obyvatelia sú informovaní o tom, čo do zbernej nádoby nepatrí. Okrem takýchto informačných údajov by bolo vhodné používať informácie o tom, že obaly je potrebné umiestňovať čisté. Pri určených komoditách je účinná informácia o zmenšení obalu rozložením (tetrapack obaly) alebo zošliapnutím, prípadne stlačením (PET fľaše). Účinné môže byť použitie telefónneho čísla v prípade zaplnenia zbernej nádoby. Obyvatelia tak môžu informovať zodpovedných pracovníkov, ktorí by si vytvárali záznamy o predčasnom naplnení zbernej nádoby. Môžu to využiť pri zvoze susedných ulíc, čim ušetria časť cesty, ktorú by museli prejsť kvôli konkrétnym zberným nádobám. Ako príklad používania označenia uvádzame, označenie pre plasty a kovy.

PLASTDo zberných nádob na plast umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov. Pred umiestnením zmenšite ich objem stlačením alebo zošliapnutím, prípadne použite lis, ktorý Vám uľahčí prácu.

Nevhadzujte: Znečistené plastové obaly, viacvrstvové obaly z mlieka , džúsov, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, lepidiel, farieb ani molitan.

V prípade preplnenej zbernej nádoby volajte na číslo: --- --- ---

KOVYDo zberných nádob na kovy umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov, zmenšite ich objem stlačením alebo zošliapnutím, prípadne použite lis, ktorý Vám uľahčí prácu.

Nevhadzujte: znečistené kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny a pod.

V prípade preplnenej zbernej nádoby volajte na číslo: --- --- ---