AKU-TRANS s.r.o., Nitra PDF Tlačiť E-mail
Základné informácie o spoločnosti

AKU-TRANS spol. s r. o.
Hozova 10
949 01 Nitra

  www.akutrans.sk
  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Predmet činnosti
Spoločnosť AKU-TRANS s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1996 postupne vyprofilovala na organizáciu zabezpečujúcu zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií od pôvodcov na území Slovenskej republiky do recyklačného závodu MACH TRADE s.r.o. v Seredi držiteľa autorizácie v zmysle § 8 ods. 3 písm. a) Zákona č. 223/2001 Z.z. v o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "Zákon č. 223/2001 o odpadoch").
Spoločnosť AKU-TRANS s. r. o. zabezpečuje:
  • výkup, zber a dopravu opotrebovaných akumulátorov a batérií,
  • výkup, zber a dopravu prenosných batérii a akumulátorov,
  • vykonanie dopravy opotrebovaných akumulátorov (štartovacích, trakčných, záložných zdrojov) v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR),
  • demontáž záložných zdrojov,
  • zhodnotenie akumulátorov v recyklačnom závode MACH TRADE spol. s r. o. v Seredi.