ENZO-VERONIKA-VES, a.s., Dežerice PDF Tlačiť E-mail
Predmet činnosti: spracovanie a zhodnocovanie odpadov z elektrických a eklektronických zariadení
Kategória:
Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
Kontakt: www.enzoza.sk