ecorec Slovensko, Pezinok PDF Tlačiť E-mail
Základné informácie o spoločnosti

ecorec Slovensko
Glejovka 15
SK– 902 03 Pezinok

  www.ecorec.sk
  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Predmet činnosti
ecorec prevádzkuje päť závodov na spracovanie tuhého odpadu, ktoré sú vybudované na úpravu obalových materiálov, priemyselného odpadu, triedeného komunálneho odpadu a ďalších odpadových materiálov.
Spolu s našimi partnermi sme schopní spracovať a zhodnotiť viac ako 500 000 ton tuhých alternatívnych palív ročne. Neustále zvyšujeme výrobnú kapacitu a usilujeme sa o nepretržité zlepšovanie úrovne našich prevádzok. Naším cieľom je mať k dispozícii vždy najlepšiu dostupnú technológiu v oblasti výroby, bezpečnosti, kontroly kvality a ochrany životného prostredia.

Druhy tuhých odpadov, na ktoré sa zameriavame:

• nerecyklovateľné odpady z obalov,
• zmiešaný odpad z priemyslu,
• zmiešané plasty separované z komunálneho odpadu, odpady z dotrieďovania,
• nerecyklovateľné odpady na báze textilu, papiera, plastov, dreva a kompozitných materiálov,
• textil a staré šatstvo,
odpad z papiera,
• absorbenty,
• iné druhy tuhých odpadov,
• likvidáciu dokumentov a tovarov pod dohľadom.