ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Nitra PDF Tlačiť E-mail

Základné informácie o spoločnosti


ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Korytovská 20
951 41 Lužianky

  www.envigeos.sk
  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Predmet činnosti
ENVI – GEOS Nitra, s.r.o. je slovenská spoločnosť založená v roku 1993. Ponúka služby v oblasti nakladania s odpadmi. Robíme komplexné zabezpečovanie odpadového hospodárstva pre výrobné a obchodné spoločnosti.

Poskytujú služby :
 • preprava a zneškodňovanie odpadov
 • triedenie a zhodnocovanie odpadov
 • recyklácia plastov
 • skládkovanie odpadov
 • nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • čistenie lapolov a nakladanie s tekutými odpadmi
 • separovaný a mobilný zber na obciach nitrianskeho regionu
 • zber TKO na obciach nitrianskeho regionu
 • legislatívny servis a poradenstvo v problematike odpadov
 • projekty odpadového hospodárstva
V oblasti recyklácie plastov ponúkajú:
 • Spracovanie plastového odpadu na regranulát
 • Spracovanie plastového odpadu na drť s možnosťou odprašenia
 • Drvenie plastových koláčov do 50 kg
 • Spracovanie EPE a EPS zhutnením
 • Výkup odpadov z technologických plastov
 • Zvozy odpadových plastov
 • Prenájom kontajnerov na odpadové plasty
 • Zneškodnenie nevyužiteľného plastového odpadu