Seminár SEPARÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU Tlačiť

SEPARÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

  5.11.2008 Žilina

12.11.2008 Košice

20.11.2008 NitraPrezentácie

Možnosti využitia informačných technológií v odpadovom hospodárstve SR                

Separovaný zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov

Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva

Podpora zberu a recyklácie odpadov Recyklačným fondom

Komunikácia s Recyklačným fondom prostredníctvom Elektronického portálu odpadov

Zber komunálneho odpadu v Slovenskej republike

Podporné aktivity pre zlepšenie separácie komunálneho odpadu v mestách a obciach


*prezentácie si môžete stiahnuť kliknutím na názov prezentácie