Informačná kampaň projektu PDF Tlačiť E-mail

     Súčasťou projektu „Analýza, návrh optimálneho riešenia a pilotný projekt zavedenia systému na podporu  zvýšenia separácie komunálneho odpadu v domácnostiach s cieľom minimalizovať dopady komunálneho odpadu na životné prostredie“ bola aplikácia kampane na samosprávach. Kampaň sa uskutočnila v dňoch 6. - 8. októbra 2009 v mestách Spišská Belá, Hnúšťa a Partizánske.

     Cieľom kampane bolo zistenie názorov na separáciu komunálneho odpadu u občanov a posyktnutie informácií o separovaných komoditách a ich umiestňovaní do zberných nádob a vriec.