Znižovanie odpadov pre mestá a obce PDF Tlačiť E-mail

Znižovanie odpadov - stratégia pre občanov, obce a mestá


Jeseň, nech je akokoľvek krásna, prináša veľa lístia, odpadu zo záhrad aj domácností. Čo s tým? Ponúkame efektívne riešenie – začnite kompostovať v domácom kompostéri.

Takmer každá samospráva v súčastnosti rieši problém s odpadom. Z legislatívneho hľadiska by mala dbať na dodržiavanie zákona o odpadoch, upozorňovať občanov, že spaľovanie bioodpadu alebo vytváranie tzv. čienych skládok je protizákonné. Podľa Európskej smernice 1999/31/EC o skládkach odpadu by sa komunálny odpad do roku 2010 mal znížiť o 25% v porovnaní s rokom 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 až o 65%. Približne tretinu komunálneho odpadu tvorí bioodpad. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových odpadov, drevenných pilín, kôry či trusu hospodárskych zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame alebo spaľujeme, prípadne vytvárame čierne skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú naše súkromie. Prečo? Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme, premeníme na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj svoje peniaze za nákup umelých hnojív.

Kompostovanie

Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu organických odpadov pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka na humusové látky. Prečo sa zaoberať kompostovaním? Okrem ekonomického benefitu (tým, že znížite množstvo odpadu, budete menej platiť za jeho likvidáciu a navyše ušetríte aj za priemyselné hnojivá) sú tu aj ďalšie výhody, ktoré oceníte. Kompostovaním získate predovšetkým kvalitné hnojivo, ktoré zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu a dodáva jej živiny. Preto sa niektoré obce začínajú zaujímať o podporu a rozvoj domáceho kompostovania. Dbajú o dodržiavanie vyššie citovanej legislatívnej normy na znižovanie odpadov na skládkach, odbúravajú spaľovanie a vytváranie čiernych skládok, čo v konečnom dôsledku znamená ochranu životného prostredia. Na druhej strane tento spôsob ušetrí obciam náklady za špeciálne nádoby na zber bioodpadu, za uloženie nižšej hmotnosti odpadu na skládku a zároveň za prevádzku obecnej kompostárne, na jej vybudovanie a úpravu plochy, nákup zberných automobilov, zvoz, energiu, pohonné hmoty a pod.

Suroviny do kompostu

Suroviny vhodné do kompostu: zvyšky rastlín, buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie, pokosená tráva, rozdrvené drevo, piliny, hobliny, kuchynský odpad (káva, škrupiny, šupky, kôstky, zvyšky jedál), zemina z kvetov, trus a podstielka drobných zvierat (okrem psích a mačacích), extrementy hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo), slama a iné pozberné zvyšky, popol z dreva, novinový papier, kartón, kôra stromov, handry z prírodných tkanín. Do kompostu nepatria: lieky a liečivá, kovy, plasty, textil, sklo, farby, staré oleje, baktérie, chemické postreky, obsah vrecka z vysávača, zvieracie kosti a mäso, mliečne výrobky, rastliny s vysokým obsahom pesticídov, ohorky z cigariet.

Kompostér

Kompostér – ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá dno (z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikroorganizmom, červom a dážďovkám). Je osadený vekom s otočným ventilom pre reguláciu prístupu vzduchu, bočnými dvierkami pre vyberanie kompostu a otvormi na prevzdušňovanie. Najdôležitejšie pre kompostér je, aby mal čo najväčší počet prevzdušnovacích otvorov a bol z kvalitného materiálu (ideálne vysokohustotný polyetylén) čo podporuje rýchlosť kompostovania a dlhú životnosť kompostéra. Kompostovacie silo - určené do stredne veľkých záhrad. Cenovo dostupná estetická alternatíva ku kompostovaniu na voľnej hromade. Výhodou oproti dreveným ohradám je stálosť materiálu (drevo časom prirodzene zahníva)

    

Výhody kompostovania v kompostéroch

Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu doby nutnej pre kompostovanie v hromadách. Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér nahradí nevzhľadnú hromadu). Estetika. Odstránenie nepríjemného zápachu, ktorý vábi hmyz a drobné zvieratá. Finančná úspora na odvoze domových odpadov – kompostovaním je možné spracovať až 30% kuchynských odpadov. Zužitkovanie odpadov zo záhrady a získanie kompostu - vynikajúceho zdroja živín a organických látok. Domáce kompostovanie nie je náročné na organizáciu práce, energiu, čistenie bioodpadu, prípadne zvýšenie investičných nákladov. Konkrétna podpora obcí pre domácnosti spočíva v kúpe záhradného kompostéra. Pre majiteľov záhrad do 300 m2 je vhodný kompostér s objemom 400 litrov (napr. kompostér K400 na stánkach www.kompostery.sk) a pre väčšie záhrady nad 300 m2 je vhodný kompostér s objemom 700 litrov alebo kompostovacie silo (napr. kompostér K700 a kompostovacie silo S900 na stánkach www.kompostery.sk).

Výhody pre vašich občanov

Aké výhody prináša záhradný kompostér vašim občanom? Zužitkúva odpad zo záhrady aj domácnosti premenou na kvalitné hnojivo pre rastliny pri dvojnásobne rýchlejšom procese tvorby kompostu vďaka uzatvorenej nádobe kompostéra. Ušetria peniaze za odvoz odpadu a za nákup chemických hnojív. Nie je zanedbateľný ani ako estetický doplnok v záhrade a jeho vplyv na zlepšenie životného prostredia. Zanechajme deťom a deťom našich detí krásne, čisté prostredie vo svojom okolí. Zaslúži si to potomstvo aj príroda.

KOMPOSTUJEME EKONOMICKY. KOMPOSTUJEME EKOLOGICKY.
Všetko o kompostovaní a kompostéroch môžete nájsť na internetovej stránke www.kompostery.sk alebo na telefónnom čísle 0948 900 997.
Autor: Ing. Nina Ročiaková , RESPO TRADING, "Poďme nájsť spôsob ako vrátiť suroviny späť do života"