Separovanie v Dánsku PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Separovanie v Dánsku
Zberný dvor
Kompostáreň
Označovanie oblaov
Celý článok

Ako nakladajú s komunálnym odpadom obyvatelia Dánska


     V lete minulého roka sme strávili jeden týždeň v malom prístavnom mestečku v Dánsku. Okrem iných zaujímavostí, pre ktoré sme Dánsko navštívili, sme sa zamerali aj na získanie informácií o komunálnom odpade. Pýtate sa prečo? Pretože nás zaujala čistota mesta a okolia a zberné nádoby pred každým domom (kuka nádoby). Po celú dobu pobytu sme sa nestretli s modrou, žltou alebo červenou zbernou nádobou. Obyvatelia používali len čierne a zelené 120 l nádoby, a aj to bol dôvod obetovať nejaký ten čas na získanie informácií ako to tam vlastne funguje. O tom, ako obyvatelia nakladajú s jednotlivými komoditami (druhmi komunálneho odpadu) a aký majú na to názor, vám bližšie priblížime v tomto článku.
     Zaujímali nás zberné nádoby a aké komodity do nich umiestňujú. Do čiernych nádob umiestňujú zmesový komunálny odpad a do zelených nádob papier.

  

Obr.1 Zberné nádoby v mestečku


     S tými istými zbernými nádobami sme sa stretli aj v susedných mestečkách a na samotách, ktoré sme počas pobytu navštívili.Obr.2 Zberné nádoby na vidieku     Ak by sa do nádob dávali iné komodity, tak by obyvateľom nádoby nevyprázdnili, pretože ich obsah je pri zbere kontrolovaný. Neplatia paušálny poplatok za odvoz komunálneho odpadu, ale platia za množstvo, ktoré im odvezú. Za 1 kg zmesového komunálneho odpadu zaplatia obyvatelia 4 dánske koruny. A to je už na zamyslenie, či budú separovať a platiť menej, alebo budú platiť nemalé peniaze za lajdáckosť. Samozrejme, ďalej nás zaujímali aj ostatné komodity. Na otázku, kde sa dáva biologický odpad ako sú ohryzok z jablka, banánové šupky, zemiakové šupy, vytlačený citrón, zbytky zo zeleniny a pod., nás domáci zaviedli na malý dvor, kde mali jednu lavičku, pracovný stôl a domáci kompostér.


  

Obr.3 Domáci kompostér


     Tak to nás prekvapilo. Potešili sme ich, keď sme im povedali: „Tak toto by mali vidieť niektorí naši občania Slovenska“, a to bol ďalší dôvod, prečo sme sa rozhodli napísať tento článok.
     Prvý dôvod, prečo neumiestňujú do zberných nádob biologický odpad je ten, ktorý sme už spomínali, že by im nádoby nevyprázdnili a druhý je ten, že im zberné nádoby vážia. Ako vieme biologický odpad je v komunálnom odpade zastúpený cca. 40% a je aj ťažký, čo má značný vplyv na poplatky za komunálny odpad. Z ďalšieho rozhovoru vyplynulo, že to považujú za správnu vec, keď kompostujú biologický odpad a v čase Vianoc si rodiny dokonca navzájom darujú takéto domáce kompostéry.
     Ďalej sme sa pýtali obyvateľov mesta, čo robia so záhradným biologickým odpadom (pokosená tráva, konáre so stromov, odumreté kvety a pod.), alebo s elektroodpadom (rádiá, televízory, fény apod.), stavebným odpadom (tehly, malta, nepotrebná stavebná hmota a pod.), veľkoobjemovým odpadom (skrine, vane, umývadlá, sedacie súpravy a pod.), vyradené batérie atď.. V krátkosti odpovedali, že pri meste majú zberný dvor, kde je aj kompostáreň. Tak na to sme boli zvedaví.Zberný dvor sme za pomoci domácich našli veľmi rýchlo.

 


Obr.4 Pohľad na zberný dvor zo vstupnej brány
Obr.5 Pohľad na zberný dvor z hornej časti

     Zberný dvor je upravený, každý kontajner má svoje miesto a označenie. Poďme sa na to pozrieť ako to funguje v zbernom dvore z blízka. Odber komodít je bezodplatný. Občania dovezú na zberný dvor odpad v aute alebo na prívesnom vozíku.

Obr.6 Dovoz odpadu na aute, alebo prívesnom vozíku

     Každý občan dovezie na vozíku odpad, ktorý je už roztriedený. Postupne prechádza okolo zberných nádob, alebo vyznačených miest do ktorých umiestňuje príslušné komodity.Obr.7 Občania postupne prechádzajú od kontajnera ku kontajneru
Obr. 8 Miesto určené pre opotrebované pneumatiky
Obr. 9 Kontajner pre chladničky a mrazničky
 Obr. 10 Kontajner pre nábytok
Obr. 11 Špeciálne zberné nádoby pre vyradené akumulátory
Obr. 12 Zberné koše pre vyradený textil
Obr. 13 Zberné koše s vyradenými televízormi, pripravené na odvoz k spracovateľom
Obr. 14 Zberné koše pre vyradené elektrospotrebiče


Zaujal nás aj samostatný kontajner na vyradené CD a DVD nosiče.Obr. 15 Špeciálne zberné nádoby pre vyradené žiarivky a výbojky
Obr. 16 Špeciálna zberná nádoba na vyradené CD a DVD nosiče


     Postupne ako sme prechádzali po zbernom dvore sme sa dostali až ku kompostárni, ktorá je súčasťou zberného dvora.

Obr. 17 Dovoz trávy a konárov zo stromov do kompostárne

Obr. 18 Obyvateľ doviezol do kompostárne biologický odpad


Kompostáreň je vybudovaná tak, že dámy môžu zaniesť biologický odpad aj v sukni.

Obr.19 Obyvateľka malého mestečka odnáša biologický odpad


Obr.20 Kompostovacie hroble s už vzniknutým kompostom, ktorý zapracujú pri prekopávaní


     Priamo k technike, ktorú používajú pri kompostovaní sme sa nedostali, ale dovolili nám urobiť zopár záberov na preosievač kompostu, za ktorým sa nachádza už vzniknutý kompost.


 

Obr.21 Preosievač kompostu


     Súčasťou mestečka je aj záhradkárska oblasť. Domáci nám vraveli, že do kompostárne dovážajú biologický odpad aj zo záhradkárskej oblasti. Na sústreďovanie biologického odpadu používajú veľkokapacitné kontajnery, ktoré po naplnení odvážajú.

Obr.22 Veľkokapacitný kontajner v záhradkárskej oblasti


     Záver prechádzky po zbernom dvore sme ukončili v zaujímavej hale. Je to jedna z možností, ako si privyrobiť. Pracovníci zberného dvora triedia dovážaný odpad a ešte plne funkčné, nie veľmi opotrebované, vyradené veci ukladajú do regálov. Návštevníci zberného dvora si môžu za pár Dánskych korún kúpiť zaujímavé veci. Samozrejme sme to využili aj my.
     Čo z toho vyplýva? Tu sa stretávame s druhým krokom hierarchie trvalo udržateľného rozvoja. Je to ZNOVUPOŽÍVANIE. To znamená, že už vyradeným nepotrebným veciam dávajú pracovníci zberného dvora druhú šancu.

Obr.23 Pracovník zberného dvora pri hale s ešte použiteľnými vecami     Teraz si ukážeme, ako sa označujú v Dá nsku sklenené, plastové a kovové obaly pre nápoje, a ako s nimi zaobchádzajú dánski obyvatelia. Dáni používajú pre označenie obalov znak (obr. 24), ktorý informuje o dánskom systéme, ktorý zabezpečuje opätovné používanie obalov z nápojov. Takto sa označujú obaly vyrobené v Dánsku. To znamená, že o obaly, ktoré sú vyrobené v Dánsku je náležité postarané.

Obr. 24 Označovanie obalov, ktoré sú vyrobené v Dánsku

     Na nasledujúcich obrázkoch obr.25 a 26 sa nachádzajú informačné tabuľky, ktoré sú umiestnené v obchodných reťazcoch.Ob r.25 Informačná tabuľa v obchodných reťazcoch
Obr.26 Informačná tabuľa v obchodných reťazcoch


     Všeobecný znak je doplnený o ďalšie informácie. Dáni si takýmto spôsobom označujú obaly, ktoré sú vyrobené v Dánsku a sú zálohované. Nikto nevyhadzuje prázdne obaly od malinoviek alebo pív, ale vracajú ich späť a dostanú za to peniaze. Pod každým znakom sa nachádza aj cena za obal. Na obr.25 vidíme aj cenu 12,50 kr. - je to cena za prepravku.
     Prvým znakom sú označené kovové obaly, sklenené a plastové obaly do 1 litra, druhým znakom sú označené plastové obaly 0,5 litrové a tretím znakom sú označené sklenené a plastové obaly nad 1 liter. Na záver vám ešte ukážeme aké používajú zberné koše na pláži. Sú v tvare delfína. Je to veľmi zaujímavý nástroj ako prilákať malé deti k zberným košom.

Obr.27 Označovanie obalov do 1 litraObr.27 Označovanie kovových obalovObr.28 Označovanie 0,5 litrových obalov


Obr.29 Označovanie obalov nad 1 liter

     Na záver vám ukážeme aké používajú zberné koše na plážik. Sú v tvare delfína. Je to veľmi zaujímavý nástroj ako prilákať malé deti k zberným košom.

Obr.30 Zberné koše na pláži