Separovanie v Dánsku - Označovanie oblaov PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Separovanie v Dánsku
Zberný dvor
Kompostáreň
Označovanie oblaov
Celý článok

     Teraz si ukážeme, ako sa označujú v Dá nsku sklenené, plastové a kovové obaly pre nápoje, a ako s nimi zaobchádzajú dánski obyvatelia. Dáni používajú pre označenie obalov znak (obr. 24), ktorý informuje o dánskom systéme, ktorý zabezpečuje opätovné používanie obalov z nápojov. Takto sa označujú obaly vyrobené v Dánsku. To znamená, že o obaly, ktoré sú vyrobené v Dánsku je náležité postarané.

Obr. 24 Označovanie obalov, ktoré sú vyrobené v Dánsku

     Na nasledujúcich obrázkoch obr.25 a 26 sa nachádzajú informačné tabuľky, ktoré sú umiestnené v obchodných reťazcoch.Ob r.25 Informačná tabuľa v obchodných reťazcoch
Obr.26 Informačná tabuľa v obchodných reťazcoch


     Všeobecný znak je doplnený o ďalšie informácie. Dáni si takýmto spôsobom označujú obaly, ktoré sú vyrobené v Dánsku a sú zálohované. Nikto nevyhadzuje prázdne obaly od malinoviek alebo pív, ale vracajú ich späť a dostanú za to peniaze. Pod každým znakom sa nachádza aj cena za obal. Na obr.25 vidíme aj cenu 12,50 kr. - je to cena za prepravku.
     Prvým znakom sú označené kovové obaly, sklenené a plastové obaly do 1 litra, druhým znakom sú označené plastové obaly 0,5 litrové a tretím znakom sú označené sklenené a plastové obaly nad 1 liter. Na záver vám ešte ukážeme aké používajú zberné koše na pláži. Sú v tvare delfína. Je to veľmi zaujímavý nástroj ako prilákať malé deti k zberným košom.

Obr.27 Označovanie obalov do 1 litraObr.27 Označovanie kovových obalovObr.28 Označovanie 0,5 litrových obalov


Obr.29 Označovanie obalov nad 1 liter

     Na záver vám ukážeme aké používajú zberné koše na plážik. Sú v tvare delfína. Je to veľmi zaujímavý nástroj ako prilákať malé deti k zberným košom.

Obr.30 Zberné koše na pláži