Opotrebované pneumatiky Tlačiť

Opotrebované pneumatiky


     Nepotrebné a opotrebované pneumatiky či už z osobných, alebo nákladných automobilov, často končia na nelegálnych skládkach a voľne pohodené v prírode. Tam nespôsobujú priame ohrozenie nebezpečnými látkami, ale sú zdrojom nebezpečenstva poranenia ľudí aj lesnej zveri. Určite však nepridávajú na kráse prírody. Často krát sa stretávame s poškodenými pneumatikami vedľa ciest, kde ich zanechajú vodiči automobilov, alebo za mestami a dedinami, kde ich odnášajú samotní občania.


Opotrebované pneumatiky v prírode

     Pneumatika sa po čase dostane do stavu, kedy ju už nie je možné používať. Prvý prípad je defekt, kedy sa pneumatika opraví v pneuservise a používa sa ďalej. Samozrejme to závisí od miery poškodenia. V prípade pretrhnutia plášťa je pneumatika vo väčšine prípadov už nepoužiteľná.
     Druhý prípad je, že sa pneumatika používa počas doby, kedy dôjde k jej maximálnemu opotrebeniu. Tu môže dôjsť k dvom situáciám ako môžeme ďalej postupovať:

Protektorovanie

     V prípade, ak pneumatika nie je mechanicky poškodená napr. nie je oslabený drôtený výplet, ktorý je príčinou vydutia pneumatiky, je možná jej obnova protektorovaním. Protektorovanie je možné až po dôkladnej kontrole pneumatiky (jej kostry), kedy sa zistí, či je ešte možné pneumatiku tzv. obnoviť a vrátiť späť do procesu používania.

Odpad

     V prípade ak poškodenú a opotrebovanú pneumatiku už nie je možné opraviť, stáva sa pneumatika odpadom. To však neznamená, že ju vyhodíme do prírody, alebo necháme pri ceste! Pneumatika, ktorá sa stala z pohľadu užívateľa odpadom, je novým zdrojom suroviny pre ďalšie spracovateľské spoločnosti!Z čoho sa všeobecne skladá pneumatika?

     Málokto vie, že sa opotrebovaná pneumatika skladá z rôznych materiálov, ktoré sú významným zdrojom druhotných surovín a nahrádzajú pôvodné surovinové zdroje.

Rez pneumatiky
  1. Nepretržito obiehajúci poistný nylonový pás (Jointless Band - JLB) minimalizuje dynamický prírastok priemeru v kostre pneumatiky a tým stabilizuje tvar pneumatiky, zvyšuje pevnosť pri vysokých rýchlostiach a zlepšuje komfort pri rozjazde. Pod ním sa nachádza oceľový nárazník, ktorý sa skladá s dvoch vrstiev.
  2. Počítačom optimalizované usporiadanie profilu dezénu znižuje hlučnosť. Patentová technológia pre optimalizáciu rozloženia kanálikov a drážiek redukuje rušivé zvukové rezonancie a celkovo znižuje hluk.
  3. Pozdĺžne drážky znižujú kmitanie počas jazdy.
  4. Široké odvodňovacie kanáliky zabezpečujú rýchle odvádzanie vody za dažďa a znižujú tak zásadne nebezpečenstvo vzniku aquaplaningu.
  5. Kostra s kordovými vláknami s Rayonu.
  6. Ochrana disku MFS chráni drahé disky vyrobené z ľahkých kovov proti poškodeniu na obrubníku, alebo na umývacích linkách.
  7. Priečne drážky s variabilnými polomermi znižujú hladinu hluku a odvádzajú vodu. U osobných pneumatík dochádza k opotrebovaniu po cca 30 – 70.000 km.

     V Európe sú bežne používané pneumatiky o hmotnosti 6,5 – 7 kg pre osobné automobily a 50 – 70 kg pre nákladné automobily.Ako sa ekologicky zbaviť opotrebovaných pneumatík?

     Ste zástupca samosprávy a trápia vás pohodené opotrebované pneumatiky v okolí vášho mesta a obce?

     Poskytnite občanom miesto, kde môžu pneumatiky doniesť. Nepotrebujete na to špeciálne zberné nádoby, ako napríklad pri opotrebovaných akumulátoroch a zabezpečte odber pneumatík prostredníctvom spoločností, ktoré ich ekologicky spracujú a vyrobia z nich nové výrobky.
 
     Ste občan Slovenskej republiky, máte opotrebované pneumatiky a chcete im dať druhú šancu?

     Informujte sa u zástupcov samospráv o možnostiach, ako a kde môžete umiestniť opotrebované pneumatiky. V prípade existencie zberného dvora zaneste pneumatiky do zberného dvora.

     Na Slovensku máme spoločnosť V.O.D.S., a.s., ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním opotrebovaných pneumatík od roku 2005. Vo svojich závodoch v Beluši pri Púchove a v Kechneci pri Košiciach spracuje ročne viac ako 15 000 ton opotrebovaných pneumatík, z ktorých v procese materiálového spracovania vzniká kvalitný gumový granulát.     Ako prebieha odber pneumatík spoločnosťou V.O.D.S.?

     Odber opotrebovaných pneumatík je realizovaný na základe zmluvného vzťahu medzi držiteľom odpadu a spoločnosťou, ktorý v prípade potreby pristúpi k objednaniu si odberu opotrebovaných pneumatík, keď na dohodnutom objednávkovom formulári uvedie odhadované množstvo opotrebovaných pneumatík, miesto odberu a lehotu v akej predmetný odber požaduje vykonať.

     Pravidlá pre mestá a obce sú rovnaké ako pre ktorúkoľvek inú prevádzku zabezpečujúcu zhromažďovanie tohto druhu odpadu, t.j. je to spoplatnená služba.

     Spoločnosť V.O.D.S. realizuje odber opotrebovaných pneumatík z celého územia Slovenskej republiky v dvoch odberových lehotách a to,, do 21 a do 15 pracovných dní, pričom vyžadujú pneumatiky zhromaždené na jednom mieste v minimálnom objeme jednej tony neznečistené drevom, zeminou, či inými druhmi odpadu.

     Zberné nádoby nie sú potrebné, pneumatiky si spoločnosť naloží mechanickou rukou na nákladné autá. Po vykonaní zberu sa pneumatiky prevážajú do dvoch závodov v Kechneci a Beluši.Ako sa spracovávajú pneumatiky v spoločnosti V.O.D.S.?


     Pneumatiky sa zoberú zo skladových priestorov, prípadne priamo zo zberu a umiestnia sa pred vstup do drviacej linky.

Sklad opotrebovaných pneumatík


     V prípade že sú znečistené blatom a pod. umyjú sa, v prípade že nie sú výrazne znečistené blatom a iným odpadom nastáva proces drvenia na vstupnom strojnom zariadení linky s názvom SUPER CHOPPER, kde sa pneumatika rozseká na gumové rezky o rozmere cca 30 x 30cm. Niekedy sa časť gumových rezkov umiestni späť na sklad z dôvodu zmenšenia objemu skladovacích priestorov.

Vstupné strojné zariadenie SUPER CHOPPER


     Nasleduje opäť drvenie gumových rezkov (cca 30x30cm) na rozmer cca 2x2cm na strojnom zariadení s názvom HEAVY RASPER a po tomto procese nastáva taktiež cca 95% separácia kovovej zložky z pneumatiky na magnetickom separátore (tzv. nadpásový magnet).

Magnetický nadpásový separátor


     Proces drvenia pokračuje na 1. GRANULÁTORE, kde z 2x2cm gumových kúskoch vzniká hrubý granulát 0-1cm a následne vstupuje tento gumový granulát do 2. Granulátora a vzniká gumový granulát 0-4mm.

Prvý granulátor

Druhý granulátor


     Textilná zložka sa separuje vzduchotechnikou po každom čiastkovom drvení, rovnako aj kovová zložka je separovaná po každom stupni drvenia v celom procese spracovania pneumatiky.

Vyseparovaná textilná zložka


     Posledným stupňom linky je ASPIRÁTOR, ktorý okrem posledného separovania granulátu od textilu a kovu zabezpečuje rozsitovanie granulátu 0-4mm do požadovaných frakcií napr. 0-1mm, 1-3mm, 2,8-3,8mm.

Aspirátor

Granulát 0 - 1 mm

Granulát 1 – 3 mm

Granulát 2,8 – 3,8 mm


     Následne je výstupný granulát distribuovaný vzduchotechnikou a balený do veľkých vriec tzv. big-bagov.

Výstupný gumový granulát

Plnenie granulátu do vriec

Vrecia naplnené granulátom pripravené na distribúciu


     Gumový granulát rôznych rozmerov je dôležitou surovinou pre výrobu gumových rohoží pre bezpečné detské ihriská. Používa sa na zásypy do umelých trávnikov, ako aj na výstavbu povrchov multifunkčných ihrísk.
     Spoločnosť V.O.D.S., a.s. priamo v závode vyrába gumové rohože určené pre rôzne použitie (povrchy detských ihrísk, oddychové zóny atď.) a vlastní technológiu na výstavbu povrchov multifunkčných športovísk.

Povrchy detských ihrísk z gumových rohoží

     Gumové rohože spĺňajú prísne smernice Európskej únie a na to nadväzujúce normy Slovenskej republiky o bezpečnosti detských ihrísk. Spoločnosť vyrába gumové rohože rôznych rozmerov a farebnosti. Okrem bezpečnosti pri hre sú zároveň pre ľahkú údržbu odporúčané z hygienického hľadiska a sú estetickou súčasťou každého moderného detského ihriska. Ďalšie využitie gumových rohoží je v okolí bazénov, na terasách, oddychových zónach, ale aj v konských a dobytčích stajniach pri ustajnení hospodárskych zvierat.


 

     Povrch detských ihrísk z gumových rohoží


Povrchy športovísk z gumového granulátu

     Gumový granulát je hlavnou zložkou špeciálneho povrchu rôznych multifunkčných ihrísk, špecializovaných ihrísk a atletických dráh. Takéto športové povrchy majú veľa pozitívnych vlastností. Pružný povrch ihriska šetrí pohybové ústrojenstvo športovcov, údržba povrchu je jednoduchá a životnosť povrchu je dlhá. Povrch sa môže aplikovať aj na staré nevyhovujúce športové plochy v mestách a obciach, po ich úprave.


 

Povrch športovísk z gumových rohoží


     Materiálové zhodnotenie opotrebovaných pneumatík zabezpečí využívanie odpadu ako druhotnej suroviny. V.O.D.S., a.s. zabezpečuje zber, triedenie, prepravu, spracovanie opotrebovaných pneumatík, t.j. vrátenie odpadu do výrobného cyklu s cieľom šetriť tak primárne surovinové zdroje, až po výrobu spoločensky požadovaného výrobku.

Dajme opotrebovaným pneumatikám druhú šancu!

Bližšie informácie s objednávkovým formulárom nájdete na TU.

Kontakt pre odber opotrebovaných pneumatík:

Mobil: +421 905 356 529
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zdroj: Materiál pre spracovanie článku bol dodaný spoločnosťou V.O.D.S.,a.s., Ing. Andrea Horváthová