Stratégia obmedzovania BRKO Tlačiť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke Stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov.


Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR