Návrh zákona o odpadoch PDF Tlačiť E-mail

Parlament v piatok 19.10.2012 schválil novelu zákona o odpadoch.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdroj: Národná rada Slovenskej republikyMinisterstvo životného prostredia predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o odpadoch.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zdroj: Portál právnych predpisovMinisterstvo životného prostredia zverejnilo návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je možné pripomienkovať do 2. augusta 2012.

Návrh zákona.

Zdroj: www.enviroportal.sk