Zámer zákona o odpadoch PDF Tlačiť E-mail

Vláda SR schválila koncepciu nového zákona o odpadoch.

Návrh legislatívneho zámeru zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia schválila vláda SR. Návrh počíta so zrušením Recyklačného fondu, zavedením povinnosti autorizácie kolektívnych organizácií, pričom autorizáciu bude vykonávať samotné ministerstvo ako aj zavedením úplného zákazu výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb alebo výrazné sprísnenie podmienok výkupu. Konkrétne paragrafové znenie zákona envirorezort predloží vládnemu kabinetu do konca tohto roku.

Tlačová správa MŽP SR zo 4.7.2013.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia

 

Legislatívny zámer zákona o odpadoch.

Materiál a legislatívny proces zákona nájdete na Portáli právnych predpisov.

Zdroj: Portál právnych predpisov