Anketa

Triedite biologický odpad?
 

Ekologický slovník » Separuj Odpad » Ekologický slovník


Ekológia PDF Tlačiť E-mail
(grécky oikos = dom, prostredie, logos = veda) je vedná disciplína o vzájomných vzťahoch živých organizmov a prostredia, v ktorom sa živé organizmy reprodukujú. Patrí medzi biologické vedy, ale predmetom svojho skúmania a metódami je prepojená aj s ostatnými prírodnými a spoločenskými vedami. V súčasnosti predstavuje teoretický základ pre mnohé aplikované odbory, ktoré sa zaoberajú životným prostredím človeka a jeho zmenami. Zároveň je aj samostatnou biologickou disciplínou, ktorá sa dá čiastočne považovať aj za disciplínu spoločensko-vednú.Predmetom štúdia ekológie je živá hmota na rôznom stupni svojej organizácie a jej vonkajšie prostredie. Obe tieto zložky, t. j. biotická a abiotická, sú od seba natoľko závislé, že spolu tvoria jednotný neoddeliteľný biologický systém - biosystém.