Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Zelený pigment (pigmenty), obsiahnutý vo väčšine rastlín, má zásadný význam pre zachytávanie žiarivej energie pri fotosyntéze.
Objekty a zariadenia na čistenie a zneškodňovanie odpadových vôd vrátane zneškodnenia, likvidácie a využitia zachyteného kalu.
Organizmus,ktorý žije na tele alebo v tele iného organizmu.
4. Cyklus
Séria prípadov, ktoré sa pravidelne opakujú.
Živá hmota vo vnútri bunky, okrem genetického materiálu.

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved