Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

1. Gén
Jednotka dedičného materiálu - dedičný faktor.
Akákoľvek zmena v genetickom zložení organizmu spôsobená inými umelými prostriedkami než jednoduchým umelým výberom, ku ktorému v prírode obyčajne nedochádza. Napríklad zavedenie génu jedného druhu do druhu iného.
Sféra planéty Zem logicky zahŕňa aj živú zložku planéty.
Príroda v dôsledku nadmerného čerpania prírodných zdrojov z prírodného bohatstva a intenzívneho, neúnosného zaťažovania produktmi ekonomických činností postupne znižuje až stráca produkčnú, asimilačnú a disimilačnú...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved