Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe; takým zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39, miesto spätného odberu...
Je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim,...
Je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 3 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim,...
Je zhromažďovanie odpadu vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Je akákoľvek činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu, ktorý nahradí iné materiály, ktoré by sa inak použili na splnenie určitej funkcie, alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie v závode alebo v...
Je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
Populácia, ktorá sa obnovuje a udržiava na stanovišti bez pomoci človeka dlhé obdobie.
Je prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy a funkcie živých organizmov. Je to všetko, čo človeka v jeho živote obklopuje.
Je ohraničená časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení, ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa prispôsobuje.
Sú navzájom prepojené štádiá systému výrobku od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu výrobku až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie.
Je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Príloha č. 3: ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved