História triedenia PDF Tlačiť E-mail

V prírode to, čo človek pomenoval odpadom, neexistuje. Všetko v nej má svoj cieľ, zmysel, funkciu,
a to nielen počas života, ale i po odumretí. Mŕtve rastlinné a živočíšne telá vytvárajú pôdu, rovnako ako výkaly či výlučky rastlín a zvierat. Biologický - prírodný systém sa zakladá na princípe kolobehu - to, čo zaniká, je základom niečoho nového, vznikajúceho. S odpadmi sa človek stretáva odjakživa.
V dobách lovcov - zberačov to boli kosti z ulovených zvierat či zvyšky jedál, príroda si s tým vedela poradiť. Postupne, ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť, narastalo aj množstvo odpadov.

V 60. rokoch 20. storočia nastal nekontrolovateľný nárast odpadov. Jedným z dôvodov bol začiatok veľkovýroby a používania plastov. V súčasnosti sa hovorí o konzumnej spoločnosti – kupujeme aj to, čo nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, skôr či neskôr vyhodíme. Vzťah odpad - človek sa končí odhodením nepotrebnej veci do koša. Všetky odpady majú dnes viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i na našu ekonomiku.

Slovensko ako člen Európskej únie je povinné plniť právne predpisy, ktoré vyplývajú z jeho členstva v nej.  To znamená, že tieto predpisy sú povinné plniť aj mestá a obce v rámci celej Slovenskej republiky. Jedným z dôvodov,  prečo sme sa začali zaoberať touto problematikou je, že mestá a obce od roku 2010 budú povinné separovať papier, sklo, plasty a kovy.