Kalendár environmentalistu PDF Tlačiť E-mail


Kalendár environmentalistu

 

Január

16.1. Deň vyhlásenia Národného parku Pieniny /Pienap
18.1. Deň vyhlásenia Národného parku Malá Fatra Deň vyhlásenia Národného parku Slovenský raj

Február

2.2. Svetový deň mokradí

Marec

1.3.   Deň vyhlásenia Národného parku Slovenský kras
3.3.   Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín
21.3. Svetový deň lesov
22.3. Svetový deň vody Bazilejský dohovor o riadení pohybu nebezpečného odpadu cez hranice
          štátov a jeho zneškodňovaní

23.3. Svetový deň meteorológie

Apríl

1.4.   Svetový deň vtáctva Deň vyhlásenia Národného parku Veľká Fatra
7.4.   Svetový deň zdravia
18.4. Medzinárodný deň pamiatok a sídiel
22.4. Svetový deň Zeme
26.4. Medzinárodný deň Černobyľu

Máj

3.5.   Deň Slnka
10.5. Svetový deň pohybom ku zdraviu
22.5. Medzinárodný deň biodiverzity
23.5.
Svetový deň korytnačiek
24.5. Európsky deň parkov
25.5. Deň Afriky
31.5. Svetový deň bez tabaku

Jún

5.6.   Svetový deň životného prostredia
8.6.   Svetový deň oceánov
17.6. Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha
21.6. Svetový deň veľrýb

August

6.8. Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní Deň Hirošimy
9.8. Medzinárodný deň solidarity Medzinárodný deň domorodých národov

September

16.9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy
21.9. Medzinárodný deň mieru
22.9. Svetový deň bez áut
27.9. Svetový deň turizmu

Október

4.10.   Svetový deň ochrany zvierat
10.10. Svetový deň duševného zdravia
16.10. Svetový deň potravy
17.10. Medzinárodný deň potravy
18.10. Svetový deň monitorovania vody
20.10.
Stredoeurópsky deň stromov
24.10.
Deň OSN

November

8.11.   Svetový deň urbanizmu
10.11. Svetový deň pre mier a rozvoj
16.11. Medzinárodný deň tolerancie
27.11. Medzinárodný deň nenakupovania

December

10.12. Deň ľudských práv Medzinárodný deň práv zvierat Medzinárodný deň hôr
18.12. Deň vyhlásenia prvého národného parku na území SR TANAP