Zberná nádoba PDF Tlačiť E-mail
Keď sa pozrieme na percentuálne zloženie zbernej nádoby, pravidelným separovaním (triedením) vieme znížiť množstvo komunálneho odpadu cca o 80% !!! Hlavne separovaním papiera, skla, plastov, kovov ale aj biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý má v komunálnom odpade najväčšie zastúpenie. 

Samozrejme, závisí to od kvality separovania, ktorú môžeme ovplyvniť len my občania. Ako sa dočítate o postupe separovania jednotlivých zložiek komunálneho odpadu v časti Ako separovať, tak je zrejmé že všetci vieme ovplyvniť množstvo komunálneho odpadu.

Na zber separovaného komunálneho odpadu sa používajú zberné nádoby a zberné vrecia, ktoré sú farebne odlíšené pre jednotlivé separované zložky. Zberné nádoby a zberné vrecia na separáciu zabezpečuje mesto prípadne firma, ktorá zabezpečuje zber separovaných zložiek komunálneho odpadu.

alt