Vassal s.r.o., Bratislava PDF Tlačiť E-mail

Základné informácie o spoločnosti


Vassal EKO s.r.o.
Slovnaftská 102,
821 07 Bratislava

  www.vassal.sk
  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Predmet činnosti

Zhodnocovaním stavebných odpadov spoločnosť prispieva k šetreniu prírodných surovinových zdrojov, pretože efektívnou recykláciou sa znižuje nutnosť ťažby štrkov, pieskov a iných nerastných surovín využívaných v stavebníctve ako aj v energetike. Materiál z búracích a demolačných prác zároveň nie je potrebné uskladňovať na skládkach ako odpad. Jeho recykláciou vzniká stavebný materiál, ktorého kvalita je porovnateľná s pôvodnou surovinou, pričom jeho cena je však výrazne nižšia.
 • recyklácia na mieste stavby – recyklácia v mieste stavby, resp. demolačných prác s využitím mobilných technológií na zhodnocovanie odpadov. Tieto sú vybavené aj digitálnymi váhami z dôvodu spätnej kontroly recyklovaného materiálu zo strany zákazníkov
 • recyklácia na recyklačnom stredisku 

Spoločnosť Vassal EKO je prevádzkovateľom recyklačných dvorov nekontaminovaného stavebného odpadu a výkopovej zeminy.

Recyklačný dvor stavebného odpadu:
 • RD Poddunajské Biskupice, Lieskovská cesta, 821 06 Bratislava,
 • RD Studienka.

Naše služby:
 • uskladnenie a recyklácia nekontaminovaného stavebného odpadu,
 • uskladnenie a recyklácia stavebného materiálu (betón, asfalt),
 • uskladnenie a recyklácia stavebnej sute,
 • uskladnenie a recyklácia dreva a biomasy.

Recyklácia stavebných odpadov:
 • betón, železobetón,
 • tehly, obkladačky, dlaždice, keramika,
 • zemina, výkopová zemina, kamenivo,
 • bitúmenové zmesi – asfalty.
 • drevo, železo
 • zmiešané odpady zo stavieb a demolácií