Kovy PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Kovy
Metodický postup separácie kovov
Celý článok

Železo je ľudstvu známe už od praveku, jeho väčšia priemyselná produkcia sa začala až v 18. storočí.
Napoleonské vojny na začiatku 19. storočia priniesli dobu rozkvetu železiarskeho priemyslu. Prudké stúpanie cien železa a železiarskych výrobkov bolo podnetom pre zakladanie nových hámrov, hút a železiarní. Kov sa používa v každom odvetví priemyslu. Veľké zastúpenie má aj v potravinárskom priemysle, kde sa vyrábajú obaly potravín. Z celkového množstva komunálneho odpadu kov tvorí 4%. Kovové obaly, s ktorými sa stretávame najčastejšie v domácnostiach delíme na:

• obaly zo železa a ocele, ktoré sa uplatňujú ako obalový materiál v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok. Používajú sa na uzávery, konzervy, plechovky a pod.,
• obaly z hliníka a jeho zliatin patria medzi spoľahlivé, ľahké , dobre tvarovateľné a hlavne výborne recyklovateľné. Používajú sa na výrobu konzerv, fólie, dózy, veľké zastúpenie majú ako obalový a ochranný materiál pri nápojoch (malinovky, pivo, energetické nápoje a pod.). Ďalej sa používa na výrobu hliníkových fólií pre žuvačky, kávy, keksy, čokoládové tyčinky a pod., ktoré sú tiež veľmi dobre recyklovateľné.

Hliník (lat. aluminium) je chemický prvok,ktorý má v periodickej tabuľke prvkov značku Al. Hliník je tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre s 8,13 % zastúpením. Väčšie zastúpenie má už len kyslík 46,60 % a kremík 22,72 %. Hliník objavil v roku 1827 nemecký chemik a lekár Friedrich Wöhler. Hliník bol v tej dobe vzácnym kovom. Využíval sa na dekoračné účely. Na uniformách vojakov armády Napoleona III. sa leskli gombíky z hliníka. Jeho cena klesla, keď bola vo Švajčiarsku postavená prvá továreň na výrobu hliníka. Pre svoju ľahkosť začal nahrádzať železo a iné kovy. Najväčšie využitie má tam, kde je potrebná vysoká pevnosť pri nízkej hmotnosti - letecký priemysel, automobilový priemysel, ale našiel si zastúpenie aj v potravinárskej sfére ako obalový materiál. Svoje miesto si v minulosti našiel pri výrobe bytových predmetov ako sú príbory a riady (na tieto účely sa hliník prestal používať, keď sa zistilo že sa rozpúšťa v kyselinách napr. v kyseline citrónovej a tieto zlúčeniny pri požití poškodzujú mozgové bunky). Nahradený bol drahším kovom - nerezom.

Výhodou kovových obalov je, že termickým technológiám recyklácie neprekáža (vo väčšine prípadov) ani prípadné znečistenie baleným tovarom. Vzhľadom na mimoriadnu efektívnosť recyklácie hliníka je potrebné, aby sme zodpovedne pristúpili k separácii kovových obalov. Zber a zhodnocovanie týchto obalov má výrazne ekologický aspekt a zabraňuje znečisťovaniu zmesového komunálneho odpadu. Odpad z kovu vzniká vo výrobnej a komunálnej sfére. Kovové obaly sa používajú na balenie širokého spektra tovarov od priemyslu, balenie potravinárskych výrobkov, kozmetických výrobkov a pod. Výrobcovia používajú na svojich výrobkoch spresňujúce značenie, ktoré usmerňuje spotrebiteľov z akého materiálu bol obal vyrobený.

Výrobcovia obaly označujú grafickými značkami doplnené o písomné a číselné údaje (obr.1).

alt

Obr.1 Označovanie kovových obalov

Písmená a čísla upresňujú o aký druh obalu konkrétne ide. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z kovov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:

Kovy

Materiál

Číselný znak

Písomný znak

Oceľ

40

FE

Hliník

41

ALU


Ďalej sa stretávame s obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda. Pri použití kombinovaných obalov sa materiál z kovu nachádza v menšom zastúpení. Preto poznáme značenie pre papier a kov, plast a kov, sklo a kov nasledovne:

Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Papier a lepenka/rôzne kovy

80

Papier a lepenka/hliník

82

Papier a lepenka/cínový plech

83

Papier a lepenka/plasty/hliník

84

Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech

86

Plasty/hliník

90

Plasty/cínový plech

91

Plasty/rôzne kovy

92

Sklo/hliník

96

Sklo/cínový plech

97

Sklo/rôzne kovy

98


Okrem týchto informačných symbolov sa na kovových obaloch nachádza aj panáčik vyhadzujúci nepotrebný obal do nádoby (obr.2), ktorý hovorí o tom, že použitý obal nepatrí na zem, ale do zbernej nádoby.

alt

Obr.2 Panáčik s košom