Anketa

Triedite biologický odpad?
 

Správy

24hod.sk - Ekológia
Online denník pre všetkých
24hod.sk logo
Informácie o portáli... PDF Tlačiť E-mail
    
      Cieľom tohto portálu
je podporiť možnosti zvýšenia separácie komunálneho odpadu v mestách a obciach v SR, definovať možnosti ako zvýšiť efektívnosť separovaného zberu komunálneho odpadu a podporiť vytvorenie metodiky štandardizovaných postupov pre mestá a obce. Portál má podporiť informovanosť všetkých miest a obcí na Slovensku. 

     Tento portál je praktickým výstupom z projektu „Analýza, návrh optimálneho riešenia a pilotný projekt zavedenia systému na podporu  zvýšenia separácie komunálneho odpadu v domácnostiach s cieľom minimalizovať dopady komunálneho odpadu na životné prostredie“ realizovaného pre spoločnosť MUNTech, s.r.o.

Projekt bol podporený z prostriedkov Environmentálneho fondu.

     Partnerom projektu vo fáze aplikácie výsledkov bolo ZMOS, ktoré má možnosti motivácie starostov a primátorov a potenciál pre zabezpečenie ich pozornosti k problematike zvýšenia efektívnosti separácie komunálneho odpadu.

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť MUNTech, s.r.o.