Plasty PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Plasty
Základné rozdelenie plastov
Metodický postup separácie
Celý článok

     Plasty boli objavené v 19. storočí, ich búrlivý vývoj začal od konca 19. storočia. Spôsobil prevrat
v použití materiálov na celom svete, väčšina z nich bola využívaná pre armádu. Počiatky moderného plastového priemyslu siahajú do Ameriky.

     Mnoho materiálov, ktoré bežne využívame, je prírodného pôvodu, napríklad drevo, kovy, bavlna, koža a iné.
Získavame ich z rastlín, zvierat, prípadne ich získavame ťažbou zo zeme. Dnes už je možné nahrádzať ich lacnejšími, synteticky pripraveným materiálom, plastom. Vyrába sa z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope, ale aj v zemnom plyne a v uhlí. O ich spracovanie sa starajú odvetvia chemického a petrochemického priemyslu.

     Plasty sú ľahko tvarovateľné, dajú sa z nich vytiahnuť tenké fólie alebo ich použiť na výrobu predmetov bežnej spotreby. Sú najnovšími materiálmi, ktoré sa používajú na obaly a balenia.
Druhá polovica 20. storočia sa dá charakterizovať ako éra plastov. Obklopujú nás všade a ich účinkami - cez vzduch, vodu a potraviny – ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.
Plasty sa používajú:

  • pri balení potravín,
  • pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky, domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky),
  • ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry),
  • v dopravných prostriedkoch (sedadlá , podložky, krytiny, koberce, vlakov, lietadiel, lodí),
  • ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.

     Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode
a nehnijú, sú ideálnym materiálom na predmety používané aj ako vodovodné rúry, či kvetináče. Plasty možno rýchlo vytvarovať do akejkoľvek podoby, ako sú misky na jedlo, kelímky, poháre, odpadové koše v domácnosti, plastové kreslá, plastové lavičky, hračky, aj jednorázový plastový riad s ktorým sa stretávame na rôznych spoločenských podujatiach, kúpaliskách a pod. Sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia.

     Obyvatelia sú ovplyvňovaní plastmi nielen počas výroby, ale aj počas používania, čo je na zamyslenie. Niektoré chemikálie prenikajú do potravín. Príkladom kontaminovaného jedla z mnohých typov plastov je napr. dôkaz styrénu uvoľneného z polystyrénu, plasticizérov z PVC, antioxidantov z polyetylénu a acetylaldehydu uvoľneného z PET fliaš (POLYETYLÉN TEREFTALÁT); polypropylénové fľaše uvoľňujú do obsahu rastlinných olejov merateľné hladiny BHT, Chimasorbu 81, Irganoxu PS 800, Irganixu 1076 a Irganoxu 1010. Existujú evidentné dôkazy, že acetaldehyd sa vyplavuje z PET fliaš do vody.

     Zneškodňovanie PVC spaľovaním komplikuje prítomnosť chlóru v štruktúre makromolekúl (z 1 kg PVC vzniká až 600 g HCL); spaľovaním PVC vznikajú tiež karcinogénne produkty spaľovania – dioxíny. Vedecká komunita považuje dioxíny za najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy človek vyprodukoval. Je ich asi 210 druhov. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, u ktorých sa pri spaľovaní používa chlór.

Priemyselné zdroje dioxínov:
• spaľovanie lekárskeho a komunálneho odpadu, kanalizačného a nebezpečného priemyselného odpadu,
• výroba a spaľovanie plastov z PVC,
• bielenie celulózy a papiera chlórom,
• tavenie a čistenie kovov (najmä pri ich recyklácii, ak sa vyskytuje prímes PVC).

Vplyv dioxínov na zdravie:
• poškodzujú imunitný systém,
• narušujú hormonálny systém,
• poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky (teratogenita),
• majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov),
• negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
• podporujú cukrovku,
• poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania,
• môžu spôsobiť kožné ochorenia (napr. chlórakné),
• môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov (ktorých matky boli vystavené vysokým dávkam).

     Plasty sú jedným z najhoršie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie, pretože sa na trhu vyskytujú v mnohých podobách. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou - plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu sa dá recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, protisnehové zábrany, nosiče dopravných značiek.

     Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu sa líšia od vlastností novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený:

• PE sa znovu používa na odpadkové sáčky a odpadové koše,
• PVC na výrobu tyčí, trubiek, plastový nábytok,
• PET fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a nábytok.

Je možné spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly - nahrádzajú ťažké topné oleje pri výrobe cementu či železa, nebezpečné je však, že sa pri tom do ovzdušia dostáva veľa nečistôt a jedovatých látok.