Šatstvo Tlačiť
    
     Obyvatelia produkujú zmesový komunálny odpad, ktorý okrem obalových materiálov, ktoré sú súčasťou výrobkov obsahuje aj veci určené k osobnej spotrebe. Je to oblečenie, ktoré je súčasťou nášho každodenného života a po opotrebovaní sa stáva odpadom. Medzi túto komoditu patrí šatstvo, ktoré slúži pre obyvateľov na rôzne účely.
     Miera opotrebovania je veľmi rôznorodá. Záleží od nás, z akého uhla pohľadu sa na už nepotrebnú vec pozeráme. Častokrát sa stretávame s obyvateľmi, ktorým pre nás už nepotrebné veci ešte niekoľko rokov poslúžia.
     Produkcia odpadu aj napriek tomu neustále rastie.
     Spomenieme ešte jednotlivé druhy šatstva, ktoré patria do tejto skupiny komodít. Šatstvo predstavuje celý rad oblečenia. Môžem si uviesť príklady od hlavy až po päty. Čiapky, klobúky, šatky, šále, tielka, nátelníky, tričká, mikiny, košele, vetrovky, rukavice, spodné prádlo, nohavice, ponožky.

     Uvedieme si príklady štyroch skupín obyvateľov s rôznou životnou úrovňou, ktoré majú vplyv na dĺžku používania šatstva a na produkciu odpadu.

     Prvú skupiny tvoria obyvatelia, ktorým nerobí problém kupovať si nové veci pravidelne, netrápia ich finančné problémy. Neustály prísun nových vecí má za následok vznik neustálej produkcie už nepotrebných vecí. Nepotrebné veci neznamenajú, že sa už nedajú použiť. Tu skôr ide o akýsi imidž, alebo nezaostávať módnym trendom. Pri prechádzke mestom, prechádzajú len tak obchodmi, ktoré ponúkajú stále nové módne hity. Bez pohľadu na to, či je alebo nie je potrebné danú vec kúpiť, kúpia si ju, aj keď ju oblečú len raz. V tom množstve šatstva sa niektoré nové veci stratia a keď ich objavia, tak už sú nemoderné a ani si ich neoblečú. Výsledok je taký, že sa nová vec stáva odpadom.
    
     Druhú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí si kupujú neustále nové veci bez toho, aby niektoré nezničené veci mohli používať naďalej. Ako príklad môžeme uviesť rodiny, ktoré majú viac ako jedno dieťa a pre každé dieťa kupujú neustále nové veci. To znamená, že nepoužívajú oblečenie od starších detí pre mladšie. Predĺžili by tým životnosť ešte nezničených vecí a ušetrili by finančné prostriedky.

     Tretiu skupinu tvoria obyvatelia, ktorí sú veľmi radi, že si môžu sem tam niečo nové kúpiť. Je to skupina, ktorá si nekupuje drahé veci a vie si ich vážiť, pretože keď si ich za krátku dobu zničia, nebudú si môcť v najbližšej dobe kúpiť novú. Tu sa nachádzajú obyvatelia, ktorí využívajú oblečenie z generácii na generáciu. Príkladom môže byť rodinka, ktorá má synov a dcéry medzi ktorými je jeden alebo dvojročný rozdiel. Práve tu sa používa oblečenie, ktoré nie je zničené od starších detí pre tie mladšie.

     Ako poslednú skupinu uvedieme obyvateľov, ktorí sú odkázaní len na používané oblečenie. Tu môžeme zaradiť aj rómskych spoluobčanov, ktorí odkupujú používané šatstvo od rodín, ktorí sa chcú zbaviť nepotrebných vecí, alebo vyhľadávajú rôzne možnosti, ako sa k takýmto veciam dostať, napr. kontajnery obr.1.  Obr.1 Spoluobčania pri hľadaní užitočných vecí v zbernej nádobe

     Na produkciu odpadu týchto komodít majú značný vplyv aj obchodné reťazce, ktoré regulovaním cien ovplyvňujú svoj odbyt. Príkladom toho môže byť 50% a niekedy aj 70% zníženie cien. Obyvatelia, ktorí neboli ochotní zaplatiť za tovar, alebo neboli nútení si ho kúpiť, tak po znížení cien si tovar kúpia, či ho potrebujú alebo nie. Jedným z ďalších príčin produkovania odpadového šatstva je vznik obchodov s opotrebovaným šatstvom. Sú to tzv. SECON HANDY, alebo ľudovo povedané SEKÁČ (obr.2), alebo lacný textil (obr.3).

                      

Obr.2 Sekáč


Obr.3 Lacný textil

     V takýchto obchodoch si môžu obyvatelia zakúpiť opotrebovaný, ale niekedy aj nový tovar. Obchody sú zdrojom pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť kupovať nové veci. Sú doslova odkázaní na takéto obchodné reťazce. Veci je možné zakúpiť doslova za niekoľko centov. Dôvodom je to, že obchodníci nakupujú dovážaný tovar zo zahraničia na kilogramy a predávajú ho na kusy.Metodický postup separácie šatstva


     Obyvatelia už od svojho zrodu začali používať oblečenie, ktoré zakrývalo intímne časti tela. Druh závisel od dostupných materiálov a klimatických podmienok oblasti, v ktorej žili. Väčšinou to boli prírodné materiály, pretože rozvoj priemyslu dosiahol významný pokrok v 20. storočí.
     Ešte aj v súčasnosti na našej planéte žijú obyvatelia, ktorí z nášh o pohľadu žijú v primitívnych podmienkach. Ako vidíme na obr.4, ich oblečenie, náradie, módne doplnky, je to skrátka všetko čo potrebujú k životu.Obr.4 Domorodec z ostrova Nová Guinea


     Ide o domorodca ostrova Nová Guinea, žijú tam Kombajovia. Fotografia je použitá z dobrodružnej výpravy od známeho scenáristu, kameramana a režiséra Pavla Barabáša. Citujeme, ako opísali ich život súčasný „novodobý“ obyvatelia, ktorí sa s nimi priamo stretli:

„Žijú v primitívnych podmienkach, ako v dobe kamennej. Nepoznajú svoju vlastnú podobu, snáď len odraz na hladine vody. Nepoznajú písmo, koleso, hrniec. Peniaze sú im nanič. Nevedia vyhrávať, nepotrebujú súťažiť. Aj napriek tomu im nechýba zmysel pre rovnováhu a dokonalú spätosť s prírodou. „Oblečení“ chodia rovnako – muži majú zelený lupeň na pohlaví, ženy palmové vlákna. Nepoznajú farby, ktoré nezapadajú do prostredia džungle. Všade je poriadok, žiaden odpad. Nič po nich nezostáva. Vstávajú, keď príde svetlo. Spať idú, keď sa na nich nalepí tma.“

     Z nášho pohľadu je na zamyslenie, či je to vôbec možné, že s nami na jednej planéte, ktorá je vo vesmíre ako kvapka v mori žijú takýto ľudia.

Je na zamyslenie, že títo obyvatelia našej planéty neprodukujú žiaden odpad.

     Je na zamyslenie, že produkciou odpadu, a výdobytkami vyspelejších civilizácii ovplyvňujeme aj týchto obyvateľov, ktorí ani nevedia, že niekto iný na planéte Zem existuje.

     Tak ako aj v iných odvetviach aj v textilnom odvetví došlo k rozmachu a začalo sa vyrábať oblečenie rôzneho druhu a z rôznych materiálov. Po opotrebovaní, poškodení, alebo len tak z hľadiska módy sa oblečenie stáva už len vecou, ktorá nám prekáža, je nepotrebná a stáva sa odpadom. Po skončení životnosti z pohľadu používateľa je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli predĺžiť životnosť takýchto vecí. Samozrejme, ak je to možné. Týka sa to šatstva, ktoré je ešte možné použiť a nie je znehodnotené napr. farbou, roztrhané, alebo dobou používania opotrebované.
     Metodický postup separácie šatstva spočíva v prvom rade v možnostiach, ako predĺžiť životnosť vecí, ktoré môže použiť niekto iný.
     V prípade, že sa potrebujete zbaviť šatstva, ktoré je možné naďalej používať, pokúste sa zamyslieť nad možnými spôsobmi, ktoré by predĺžili ich životnosť. Predkladáme Vám niektoré návrhy, ktoré určite niektorí z Vás už použili.

Súrodenci

     Pokiaľ máte možnosť, použite šatstvo, ktoré nie je zničené od starších detí pre tie mladšie. V prípade, že rodina má dvoch a viac chlapcov, tak je to pomerne jednoduché. To isté platí aj v prípade dievčat. Finančná situácia má značný vplyv na rozhodovanie o počte detí. Je logické, že rodina, ktorá ledva vyžije s jedným dieťaťom asi nebude uvažovať nad ďalšími. Samozrejme, sú rodiny, ktoré nepociťujú túto potrebu, pretože sú dostatočne finančne zabezpečené. Práve takéto rodiny by sa mali nad možnosťou predĺženia životnosti šatstva zamyslieť.

Rodina

     Rodiny, ktoré pochádzajú z viacero súrodencov majú väčšiu možnosť zabezpečenia, že sa šatstvo bude naďalej používať. Opýtajte sa všetkých súrodencov, bratrancov, sesterníc, či by mohli používať nepotrebné šatstvo od Vašich detí. Určite sa u niektorých z Vás nájdu veci, ktoré ste použili možno jedenkrát a už ich nemôžete použiť. Takéto situácie nastávajú hlavne u maloletých detí, ktoré rýchlo rastú a niekedy ani nestihnú kúpené veci vynosiť.

Priatelia a známi

     Ďalšou skupinou môže byť okruh kamarátov a známych. Určite by to mali byť známi, ktorí to pochopia, keď sa ich opýtate, či by nechceli vetrovku, nohavice, ktoré Vaše dieťa nestihlo použiť, alebo ho nosilo len jeden rok. Treba zvážiť, koho oslovíte, aby nedošlo k situácii, že si budú myslieť, že ich považujete za rodinu s finančnými problémami.

Rómski spoluobčania

     Práve skupina rómskych spoluobčanov patrí medzi tých, ktorí veľmi radi uvítajú z ich pohľadu nové šatstvo. V menších obciach je to jednoduchšie, pretože sa obyvatelia navzájom lepšie poznajú. Rodiny väčšie množstvo použitého šatstva zhromaždia do sáčkov a dohodnú sa s rómskymi spoluobčanmi, kedy si to odoberú. Pri väčšom množstve to môže byť aj za symbolickú cenu. To ale závisí na dohode.
     Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o skupinu obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v inej finančnej hladine. Môže nastať situácia, že za poplatok to nebudú chcieť zobrať a nepotrebné šatstvo Vám ostane na obtiaž. Keď ich ponúknete zadarmo, obídete tým následné komplikácie s nepotrebným šatstvom. Vo väčších mestách je to iná situácia. Obyvatelia poznajú možno len svojich susedov. Stretávame sa s tým, že nielen rómski občania pravidelne navštevujú zberné nádoby, v ktorých sa prehrabávajú a zbierajú pre nich užitočné veci. Ako vidíme na obr.5 rómsky občan našiel vyhodený uterák, ktorý mu určite ešte dobre poslúži.  


Obr.5 Rómsky spoluobčania našiel uterák v zbernej nádobe

     Každý jeden, koho z týchto skupín oslovíte, môže ušetriť a tiež prispieť k tomu, aby sa šatstvo, ktoré je možné ešte používať, nedostalo na skládky komunálneho odpadu.

Charita

     Ďalšou možnosťou je poskytnúť použité šatstvo na charitu. Pri väčšom množstve sa nesnažte zamiešať aj znehodnotené šatstvo, pretože potom už ho nebudú chcieť odoberať. Nebolo by z Vašej strany správne, že sa takýmto spôsobom zbavíte nepotrebných vecí, čím spôsobíte problémy iným. Predstavte si, ako by ste sa cítili Vy, keby ste očakávali pomoc a niekto by Vás zneužil.
     Pracovníci charity poskytnú šatstvo ľuďom, ktorí sú v skutočnej núdzi, ktorí ho potrebujú na to, aby mohli prežiť. Pokiaľ sa rozhodnete a neviete, kde sa charity nachádzajú, použite internet a do vyhľadávača zadajte slovo „charita“. Informujte sa na konkrétnej adrese a pracovníci Vás usmernia, akým spôsobom máte ďalej postupovať. Pokiaľ nedôverujete tomu, že Vaše veci skutočne pomôžu, skúste sa pozrieť napríklad na stránku „človek v ohrození“.

Inzercia

     Pokiaľ ste nemohli zabezpečiť predĺženie životnosti zbytočného šatstva, tak skúste použiť inzerciu. Pokiaľ budete v obchodnom dome, ktorý má inzertnú tabuľu, venujte minútku svojho času a vypíšte inzertný papier. Veľa ľudí využíva práve túto metódu na to, aby sa dostali k veciam buď darovaním, alebo za symbolickú cenu. Ďalšou možnosťou je bezplatná inzercia na internete v rubrike „Odevy, obuv“, kde môžete zverejniť aj fotografie.     
     Pokiaľ nie je možné zabezpečiť predĺženie životnosti šatstva, tak ostáva možnosť správne ho umiestniť. Z pohľadu oddeľovania materiálov to nebude veľký problém, pretože šatstvo obsahuje málo rôznorodých materiálov. Najčastejšie používané materiály sú kov (zipsy, gombíky, nity, ozdoby), plast (zipsy, gombíky, ozdoby), ktoré sa zatiaľ neoddeľujú.
     V prípade, že vaše mesto/obec zabezpečuje zber šatstva, je potrebné dodržiavať termíny, kedy dochádza k odberu. Je dôležité umiestňovať šatstvo do predpísaných zberných nádob, prípadne vriec. Šatstvo nesmie byť znečistené farbou, olejom, chemickými látkami pretože sa význam separácie stráca. Takéto šatstvo sa nedá spätne spracovať, pretože je znehodnotené a odstránenie chemických látok je buď nemožné, alebo veľmi obtiažne.

     Niektoré mestá a obce majú zriadené zberné dvory a zberné centrá ktoré prevádzkujú sami, alebo ich prevádzkuje firma. Informujte sa, aké komodity je možné do zberného dvora doniesť. V prípade, že zberný dvor odoberá opotrebované šatstvo, zaneste ho do zberného dvora a umiestnite na správne miesto. V zberných dvoroch sú k dispozícii zberné nádoby, ktoré sú označené identifikačnými tabuľkami.

ŠATSTVO


     V prípade neoznačenia Vás pracovník zberného dvora usmerní, kam to máte umiestniť. Nasledujúce obrázky (obr.6,7,8,9) poukazujú na to, ako by to v prírode nemalo vyzerať. Je to čierna skládka odpadov, ktorá sa nachádza pri lesnej ceste, asi 10 km od mesta.
Je to správne, že sa obyvatelia takýmto spôsobom zbavujú nepotrebných vecí?
 
  

Obr.6 a 7 Čierna skládka odpadov


   

Obr.8 a 9 Čierna skládka odpadov


„Zabráňme znečisťovaniu životného prostredia, ktoré potrebuje k existencii každý z nás.“


http://www.artattack.sk