PDF Tlačiť E-mail


Kompostovanie: tradícia v modernom ponímaní


O Slovákoch sa hovorí, že sú národom chalupárov a záhradkárov. Obľuba v záhradkárstve, obrábaní pôdy, pestovaní zeleniny či ovocia nemusí byť vždy spojená so životom na dedine, preniesla sa aj do miest, kde vznikali mnohé záhradkárske kolónie, v ktorých ľudia záhradníčili nie z existenčných dôvodov, ale pre istú formu relaxácie, odpočinku, hľadali v nej únik pred stereotypom, nachádzali v nej zmysel a zadosťučinenie. Často krát sa táto vášeň zachovávala v rodinách a mladšie generácie nadväzovali na prácu svojich otcov, dedov, matiek, babičiek.

Už naši prarodičia dobre vedeli, že ak v prírode nebudeme ničím plytvať, ak k nej budeme ohľaduplný, dobrom sa nám odplatí. A práve i to, čo sa javilo ako nevyužiteľný odpad a záťaž, dokázali spracovať, ďalej využívať. Hovoríme o kompostovaní, o vhodnom zaobchádzaní s niečím, čo dnes nazývame bioodpad.

Určite si mnohí z nás pripomenú miesto niekde v rohu záhrady s hromadou pokosenej trávy či lístia, miesto pripomínajúce hromadu (dnes by sme použili slovo „organického“) odpadu s charakteristickým zápachom spôsobeným tlením všetkých zvyškov nevábne označovaného za kompost. Negatívne asociácie neprávom spojované so slovom kompost dnes, v 21.storočí stráca aktuálnosť, pretože proces kompostovania, dobre známy generáciám našich prarodičov a ich rodičov, prechádza premenou a s troškou nadsádzky ho môžeme označiť za renesanciu kompostovania.

Definícia hovorí, že kompostovanie je prírodným, človekom riadeným procesom, pri ktorom dochádza k rozkladu biologických odpadov za pomoci vzduchu. Pôsobením mikroorganizmov a pôdnych organizmov vzniká organické hnojivo – kompost. Súčasťou nášho života je recyklácia odpadov.

Po triedení skla, plastov, papiera prichádza recyklácia odpadu biologického. Vlastne neprichádza, bola tu vždy. Kompostovanie je totiž najstaršou známou a popísanou recyklačnou technológiou.

Aj napriek tomu, že rozkladný proces v kompostovisku prebieha na rovnakej báze ako v pôde, dokážeme ho technologicky ovládať a zefektívňovať, aby sme zisk v podobe kvalitného prírodného hnojiva dosiahli v čo najväčšom množstve a v čo najkratšom čase. Na to najlepšie poslúži záhradný kompostér.

Vďaka nemu celý proces lepšie koordinujeme, obmedzujeme vplyv vonkajších činiteľov akými sú svetlo, vietor, vlhkosť, prístup nežiaducich živočíchov, hmyzu a podobne. Nie je zanedbateľný estetický dojem.

Kompostér (s prekvapivo dlhou životnosťou, pretože je vyrobený z recyklovaného HDPE plastu) pôsobí lepšie ako hromada zapáchajúcej hmoty.

Dnes trh s kompostérmi ponúka zákazníkom výber rôznych druhov výrobkov – pre konkrétnu potrebu, priestor, veľkosť záhrady, čiže kompostér s menším alebo väčším obsahom. Všeobecne platí, že na každých 100 m² plochy je potrebný kompostér s obsahom 100 l. Zásadnou podmienkou rozkladného procesu je prísun vzduchu (okrem iného zamedzuje nežiadúci zápach).

V ponuke preto nájdeme zariadenia so základným alebo pokročilejším prevzdušňovacím systémom, ďalej s dokonalejšou konštrukciou kompostérov napríklad s bočnými dvierkami na uľahčenie manipulácie s kompostom. Pamätajme: vždy ide o investíciu, ktorá pomáha nám i celému životnému prostrediu.


Prajeme veľa šťastia s kompostovaním.

Autor: Ing. Nina Oravcová /www.komposter.sk