Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

V pôde žijúce najmenšie živé organizmy veľkosti do 0,1 mm.
Baktérie, huby a mikroskopické riasy.
Klíma veľmi malej oblasti alebo konkrétneho, často veľmi presne vymedzeného biotopu. Podnebné vlastnosti malej oblasti alebo priestoru napr. Obce, miestnosti (bytu, kancelárie). Zložky: teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu, tepelné...
Je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré: a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved