Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

1. Kal
Odpadové látky zachytené pri čistení odpadových vôd (prevažne sedimentáciou – usadzovaním), podľa zloženia môže byť organický a minerálny.
Látka a jej pôsobivý účinok, ktoré sú schopné vyvolať alebo urýchliť rakovinové bujnenie buniek organizmu.
Spôsob spracovania organického odpadu, pri ktorom sa využívajú rozkladné procesy prebiehajúce v prírode za pomoci mikroorganizmov – baktérií, húb a pôdnych živočíchov.
Sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom...
Odpad, ktorý je produkovaný domácnostiami a odpad, ktorý sa svojím zložením podobá odpadu z domácnosti (uličné smetie, odpad kancelárii a malých prevádzok).
Znečistenie životného prostredia cudzorodými látkami.
Je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoň jednu z týchto látok v množstve...
Kyslý dážď vzniká ako dôsledok silného znečistenia ovzdušia. Nečistoty sa absorbujú vzdušnou vlhkosťou a prostredníctvom zrážok sa dostávajú späť na zem. Dažďová voda, aj keď nie je znečistená, je čiastočne kyslá. To...
Kyslý dážď vzniká následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka do atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách vody v oblakoch. Kvapky padajú na zem vo forme dažďa, alebo snehu, čo môže zvýšiť...Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved