ARGUSS, s.r.o., Bratislava PDF Tlačiť E-mail

Základné informácie o spoločnosti

ARGUSS s. r. o.
Záhradnícka 27
P.O.BOX 226
814 99 Bratislava

  www.arguss.sk
  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Predmet činnosti
Spoločnosť ARGUSS s.r.o. Bratislava vykonáva nasledovné služby po celom území Slovenskej republiky v zmysle platných predpisov:
 • Zber a prepravu odpadov,
 • Spracovanie výbojových svetelných zdrojov s obsahom ortuti,
 • Dekontaminácia zemín kontaminovaných ropnými látkami,
 • Spracovanie kalov a iných odpadov kontaminovaných ropnými látkami,
 • Spracovanie vôd znečistených ropnými látkami,
 • Spracovanie elektrošrotu s recykláciou získaných druhotných surovín. V spolupráci so spoločnosťou USG Umweltservice z Rakúska, komplexne spracúvame špičkovou spracovateľskou technológiou chladiace zariadenia vrátane spracovania izolačných pien s obsahom freónu, pentánu, amoniaku prípadne iným typom izolačnej výplne. Dosahujeme takmer úplné zhodnotenie chladiacich zariadení a 100 % recykláciu získaných druhotných surovín.
 • Spracovanie biologických odpadov kompostovaním,
 • Zneškodňovanie odpadov v spaľovni alebo uložením na skládku,
 • Riešenie havarijných stavov a odstraňovanie starých záťaží,
 • Odstraňovanie azbestu zo stavieb,
 • Čistiace a sanačné práce,
 • Skartácia dokladov a dokumentov,
 • Poradenská a konzultačná činnosť v odpadovom hospodárstve.