ERPOS s.r.o., Žilina PDF Tlačiť E-mail

Základné informácie o spoločnosti


ERPOS, spol. s r. o.
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina

  www.erpos.sk
  erpos@erpos. sk

Predmet činnosti
Hlavným zameraním od nášho vzniku je uskutočňovanie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb. S ohľadom na ochranu životného prostredia a na základe skúseností s možnosťou využitia stavebných odpadov sme rozšírili činnosti o zber a recykláciu stavebných odpadov, búracie a demolačné práce.