TOMMÜ - T, s.r.o., Skalica PDF Tlačiť E-mail
Základné informácie o spoločnosti

TOMMÜ - T, s.r.o.
Vrchovského 2
909 01 Skalica 


Predmet činnosti
Zaoberáme sa spätným zberom vyradených elektrozariadení a elektroodpadu a jeho následným spracovaním - recykláciou. Máme tiež zriadený zberný dvor na výkup farebných kovov, železného šrotu, papiera a plastov, ktorý tiež následne spracovávame.