EKOway, s.r.o., Bratislava PDF Tlačiť E-mail

Základné informácie o spoločnosti

EKOway, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava


Predmet činnosti
Spoločnosť EKOway je spracovateľom zberového papiera v SR.
Spoločnosť EKOway ponúka:

 - Environmentálna likvidácia archívov
 • Odvoz a manipulácia
 • Roztriedenie dokumentov
 • Environmentálne zhodnotenie papiera
 • Zabezpečenie likvidácie materiálov nepapierovej povahy v ktorých boli dokumenty založené
 • Vyhotovenie dokladu o environmentálnom zhodnotení odpadu z papiera

- Skartácia dôverných dokumentov
 • Pravidelná alebo na objednávku
 • Odvoz dokumentov a manipulácia
 • Roztriedenie dokumentov
 • Vyhotovenie dokladu o zoskartovaní
 • Po zoskartovaní vyhotovenie dokladu o environmentálnom zhodnotení skartačnej drte

- Výkup papiera u zákazníka
 • Na objednávku pristavenie vozidla k zákazníkovi (od určitého objemu)
 • Organizovanie ambulantných výkupov papiera na sídlisku pred domom
 • Váženie priamo u zákazníka * Platba v hotovosti alebo prevodom
 • Bartrová výmena starého papiera za toaletný papier prípadne hygienické vreckovk