Všeobecné záväzné nariadenia PDF Tlačiť E-mail
Príloha č.7 VZN o miestnych daniach a poplatku

*prílohu si môžete stiahnuť kliknutím na prílohu