Novela zákona o odpadoch PDF Tlačiť E-mail

Dňa 30. júna 2009 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o odpadoch, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2009.

Zdroj: http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1022Zákon z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol 30.7.2009 vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=9280Národná rada Slovenskej republiky opätovne prerokovala vrátený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dňa 8. septembra 2009 ho schválilá.

Zdroj: http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2931
         Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal dňa 23. septembra 2009 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=9532